POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Rádi bychom Vás pozvali na seminář o bezpečném provozu tělocvičen, sportovišť a podobných zařízení pro děti a mládež.

 

DPH_pozvanka.pdf (214 kB)

Spolupráce s MŠMT

Vybráno z

VĚSTNÍK

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ročník LX - Sešit 6 - Červen 2004

MŠMT nově spolupracuje se Svazem odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, tělocvičen a posiloven SOTKVO. Ředitelé škol, kteří potřebují rady a informace ve věci nákupu, oprav a kontrol tělovýchovného nářadí a náčiní, mohou se na SOTKVO obrátit. Kontakt: SOTKVO, Keteňská 18, 193 00 Praha 9, tel.: 732 328 298 e-mail:SOTKVO@volny.cz.

Česká školní inspekce kontroluje

Učitelské noviny 24-25/2004 - 15.6.2004 str.XXXI

ČŠI kontroluje, jestli žáci pobývají v bezpečném prostředí

Tělocvičny jsou zanedbávané

Lukáš Doubrava

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svébytným prostředím, kde se musí na bezpečnost obzvlášť brát zřetel, je tělocvična. V tělesné výchově chybí řády pro používání tělocvičny, navíc cvičební náčiní také neprochází pravidelnou revizí. "Některé školy revize automaticky zanedbávají, jinde ale nemají dost finančních prostředků na jejich provedení a nedodržují stanovené lhůty," dodává Žufanová.

Podle předpisů by navíc nářaďovny měly být od prostoru, kde se cvičí, zcela odděleny. Prostor určený pro nářadí bývá však ve starších školách nedílnou součástí tělocvičny. Kolize dítěte běžícího zaujatě s míčem může pak být již jen otázkou času ...

Ve starších školách, jež neprošly potřebnou rekonstrukcí, bývají v tělocvičnách nebezpečné dokonce i podlahy parkety jsou uvolněny nebo poškozeny a hrozí tak podstatně zvýšené nebezpečí úrazu.