Etický kodex za bezpečná dětská hřiště a sportovní zařízení

Cílem signatářů tohoto etického kodexu je, s ohledem na stále přetrvávající významný podíl nejrůznějších zranění dětí a mládeže ze zařízení dětských hřišť a sportovišť, prevence úrazů a ochrana zdraví dětí, mládeže a dalších uživatelů při sportovních a herních aktivitách provozovaných na veřejných dětských hřištích a sportovních zařízení, s prosazováním základních principů bezpečného provozu v souladu s dobrými mravy. Za pilíř bezpečného provozu považujeme především nezávislé kontroly, které objektivně seznámí provozovatele i veřejnost se skutečným stavem těchto zařízení. Z důvodu nezávislosti, nestrannosti a věrohodnosti se kontrolor nesmí podílet na návrhu, výrobě, dodávkách, montáži, používání nebo údržbě předmětů kontroly nebo podobných konkurenčních produktů.

Splnění a dodržování ustanovení tohoto kodexu může provozovatel prokázat například značkou kvality pro provoz zařízení (hřiště, sportoviště, tělocvična) udělovanou na základě dobrovolné certifikace konsorciem složeného ze Sdružení českých spotřebitelů, o.s., SOTKVO a Kabinetu pro standardizaci, o.p.s.

Stávající situace ohledně bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť je popsána Zde .

Zdůvodnění vzniku iniciativy Etický kodex za bezpečná dětská hřiště a sportovní zařízení je Zde .

Cíle etického kodexu naleznete v příloze Zde .

A konečně vlastní zásady etického kodexu jsou Zde .