odpovědnost za provoz

Nálezy ČOI

11.01.2017 20:55
  Rok 2014 - Dle zjištění ČOI jsou nejnebezpečnější hřiště v Praze - více Zde Nebezpečných hřišť přibívá - dle zjištění ČOI - Zde.   Jsme rádi, že Česká obchodní inspekce se kontrole hřišť v posledních letech věnuje, samozřejmě bychom si představovali i intenzívněji prováděné kontroly....

Nezávislá kontrola - doporučení Odborné sekce Rady kvality ČR

11.01.2017 20:52
  Pro herní a sportovní prvky dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení bylo vydáno velké množství technických norem. Text norem ve vztahu k provádění kontrol provozu není vždy natolik pregnantní, aby nevznikaly odlišné výklady na jejich zajišťování z hlediska nezávislosti a vyloučení...