Nálezy ČOI

11.01.2017 20:55

 

Rok 2014 - Dle zjištění ČOI jsou nejnebezpečnější hřiště v Praze - více Zde

Nebezpečných hřišť přibívá - dle zjištění ČOI - Zde.  

Jsme rádi, že Česká obchodní inspekce se kontrole hřišť v posledních letech věnuje, samozřejmě bychom si představovali i intenzívněji prováděné kontroly. Dosavadní zjištění inspekce by to totiž logicky podpořily. 

V září 2013 ČOI zveřejnila tiskovou informaci o svých průběžných zjištěních v daném roce - Zde. Komplexní informace za rok 2013 byla vydána na počátku následujícího roku a je k dispozici Zde.