Projekt vývoje šíření značky kvality: ´Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ´ byl dosud podpořen:

  • Ministerstvem průmyslu a obchodu (s finanční podporou),
  • Ministerstvem zdravotnictví (s finanční podporou),
  • Ministerstvem vnitra (Odbor prevence kriminality),
  • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
  • Státním zdravotním ústavem,
  • Centrem úrazové prevence 2.LF UK a FN Motol,
  • Prezidentkou Sítě mateřských center, paní Rut Kolínskou,
  • Národní sítí Zdravých měst ČR,
  • Sdružením místních samospráv,
  • ad.

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci ve spolupráci s dalšími partnery průběžně vydávají a aktualizují osvětové materiály, metodické pokyny a v neposlední řadě příručku správné praxe pro zajištění bezpečného provozu veřejných zařízení. Obvykle jsou zaštítěny, popř. přímo projednány s řadou autorit a státních orgánů, např. Národní centrum prevence úrazů, ministerstvo vnitra, Státní zdravotní ústav, zkušebny ad. Odkazujeme na naše stránky - Zde.