Tiskoviny a publikace

Máme nyní k dispozici již druhé vydání Příručky správné praxe (2016) - opět za podpory Úřadu pro technickou normalizaci. Text příručky byl podrobně aktualizován a příručka srozumitelně formuluje povinnosti provozovatele dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení. Publikace také vysvětluje, jak může provozovatelům pomoct značka kvality.  

Očekávaná Příručka správné praxe pro provoz veřejných zařízení (2014) je na světě. Byla zpracována jako úkol technické normalizace zadaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Poskytuje podrobný návod pro zajištění bezpečného provozu hřišť a sportovišť. Pro tištěnou verzi se obraťte na Sdružení českých spotřebitelů.

Prevence úrazů na dětských hřištích? Odpověď - důsledné zajištění roční kontroly nezávislou třetí stranou. Značka kvality pro bezpečné hřiště dává jistotu. Metodický pokyn zaštítili významné autority: Národní centrum prevence úrazů, ministerstvo vnitra, Česká obchodní inspekce, Státní zdravotní ústav, zkušebny, ... v aktuální přepracované a rozšířené verzi z r. 2014 - Zde. (Ve starších verzích 2013 - Zde, resp. z roku 2012 Zde).

Vše o značce pro bezpečné hřiště (2012), jaké výhody přináší zřizovateli hřiště, sportoviště či tělocvičny nabízíme ve stručné formě skládacího letáku, který je k dispozici v e-formě Zde.

Sdružení českých spotřebitelů ve spolupráci s partnery (KaStan, SOTKVO) vydalo i podrobnější publikaci pod "vše" vypovídajícím názvem Bezpečné provozování dětských a sportovních hřišť, sportovišť a tělocvičen (Základní informace pro provozovatele dle požadavků předpisů a technických norem).