ČŠI kontroluje - Tělocvičny jsou zanedbávané - Lukáš Doubrava

19.07.2004 22:19

Učitelské noviny 24-25/2004 - 15.6.2004 str.XXXI

ČŠI kontroluje, jestli žáci pobývají v bezpečném prostředí

Tělocvičny jsou zanedbávané

Lukáš Doubrava

Svébytným prostředím, kde se musí na bezpečnost obzvlášť brát zřetel, je tělocvična. V tělesné výchově chybí řády pro používání tělocvičny, navíc cvičební náčiní také neprochází pravidelnou revizí. "Některé školy revize automaticky zanedbávají, jinde ale nemají dost finančních prostředků na jejich provedení a nedodržují stanovené lhůty," dodává Žufanová.

Podle předpisů by navíc nářaďovny měly být od prostoru, kde se cvičí, zcela odděleny. Prostor určený pro nářadí bývá však ve starších školách nedílnou součástí tělocvičny. Kolize dítěte běžícího zaujatě s míčem může pak být již jen otázkou času ...

Ve starších školách, jež neprošly potřebnou rekonstrukcí, bývají v tělocvičnách nebezpečné dokonce i podlahy parkety jsou uvolněny nebo poškozeny a hrozí tak podstatně zvýšené nebezpečí úrazu.