Daň z přidané hodnoty v zahraničním obchodě

26.01.2011 00:26
Podnikání v mezinárodním obchodě, bez ohledu na to, zda se jedná o obchodní činnost v rámci třetizemních obchodů nebo obchodní činnost v rámci EU, je vedena jinými pravidly, jak v oblasti smluvních vztahů, tak i v oblasti veřejnoprávní úpravy. Podstatnou součástí veřejnoprávní úpravy zahraničního obchodu jsou i právní předpisy upravující uplatňování daně z přidané hodnoty, kdy základem právní úpravy je Směrnice Rady č.2006/112 ES – „Společný systém DPH“, kterou se zajišťuje nejen řádné uplatňování DPH při třetizemních obchodních operacích, ale i uplatňování DPH při obchodu mezi členskými státy EU.
Organizátor: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Kontakt:

Markéta Hippmannová, tel: 597 479 328, e-mail: info@khkmsk.cz

Cíl akce, další informace: Od 1. 1. 2010 došlo také k výrazným změnám v oblasti zdaňování služeb poskytovaných v rámci EU v souladu se Směrnicí č. 2008/8 ES, kterou se novelizuje Směrnice EU o společném systému daně z přidané hodnoty, tyto změny byly promítnuty do novely zákona o dani z přidané hodnoty, a to zák. č. 489/2009 Sb. Samotné uplatňování předpisů o DPH v mezinárodním obchodě je odlišné od uplatňování DPH ve vnitrostátním podnikání, a to jak v rámci obchodu s třetími zeměmi, tak i v rámci obchodních výměn uvnitř EU.
Další informace: https://www.khkmsk.cz/akce/odborne-seminare/seminar-dan-z-pridane-hodnoty-v-zahranicnim-obchode.aspx
Pozvánka: pozvanka_26.1.2011.pdf (265,4 kB)