Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému

19.01.2011 10:00

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Hospodářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na celorepublikovou konferenci Hospodářské komory České republiky „Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému“, která se uskuteční dne 19. 1. 2011 od 10:00 hodin v konferenčním sále Hospodářské komory České republiky (Freyova 27, 190 00 Praha 9).

 

Konference si klade za cíl v první části seznámit podnikatele s nadcházející reformou daňového systému, která proběhne v letech 2011 – 2013. Zároveň v druhé části konference budou prezentovány aktuální změny v daňovém systému platném pro rok 2011.

 

Program:

10:00 – 10:15   Úvodní slovo

Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory České republiky

Jan Wiesner, viceprezident a předseda Daňové skupiny Hospodářské komory České republiky

 

10:15 – 11:00 Plánovaná reforma daňového systému 2011 – 2013

Hlavní řečníci:

Náměstek pro daně a cla, RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA

Zástupce prezidia Komory daňových poradců ČR

Bývalý náměstek pro daně a cla a současný partner pro daně PwC Česká republika, Mgr. Peter Chrenko

 

11:00 – 11:30 Diskuse na téma plánovaná reforma daňového systému 2011 – 2013

 

11:30 – 12:30 Tisková konference + oběd

 

12:30 – 13:50 Odborná část I. – změny v legislativě přímých daní účinné od 1. 1. 2011

Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob (12:30 – 12:50)

Ředitelka daňové divize NSG Morison, Eva Huclová

 

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob (12:50 – 13:10)

Tax manager, Ing. Gabriela Magsumová, (APOGEO)

 

Změny v oblasti účetnictví (13:10 – 13:30)

Ředitel Auditu, Milan Zelený (PwC Česká republika)

 

Správa daní a poplatků (daňový řád), (13:30 - 13:50)

Zástupce Ministerstva financí ČR

 

13:50 – 15:00 Odborná část II. – změny v legislativě nepřímých daní účinné od 1. 1. 2011

 

Změny v oblasti daně z přidané hodnoty (13:50 – 14:10)

Tax manager, Martin Diviš (PwC Česká republika)

 

Změny v oblasti spotřebních daní a energetických daní (14:10 – 14:30)

Vedoucí sekce spotřebních daní KDP ČR, Ing. Ivo Šulc

 

Zástupce partnera

 

14:50 – 15:30 Odborná diskuse

 

Kompletní program konference a přihlášku naleznete na www.komora.cz/danovezmeny. Účastnický poplatek činí 1 000,- Kč vč. DPH pro členy HK ČR, 1 500,- Kč, vč. DPH pro ostatní (nečleny HK ČR). Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději do 12. ledna 2011 na e-mail citarska@komora.cz .