Etika v rámci vzdelávání

18.02.2011 08:56

Vážené kolegyne a kolegové,


Výkonný výbor Asociace institucí vzdelávání dospelých CR, o.s. si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminár


Etika v rámci vzdelávání


Seminár se uskutecní v úterý 22. února 2011 od 10.00 hod. v ucebne AIVD CR, Karlovo
námestí 14, Praha 2, 6. patro. Predpokládaná délka trvání cca 3 hodiny.


Obsah:

  • Základní etické pojmy.
  • Etika podnikání, manažerská etika, etika vystupování.
  • Etické kodexy a jiné etické normy.
  • Firemní kultura.

Lektor:

  • Juraj Eisel, lektor a konzultant v oblasti RLZ, firemní kultury, optimalizace organizacních struktur, rízení výkonnosti a etiky.

Seminár je pro cleny AIVD CR zdarma. Pro ostatní je stanoven poplatek ve výši 1.000 Kc,
který je potreba poukázat predem na c.ú. 1932287309/0800, variabilní symbol 20110222.
Doklad o zaplacení Vám vystavíme na vyžádání.


Prosím, úcast potvrdte nejpozdeji do 18. února 2011 na webu www.aivd.cz/akce.