Informační zpráva výkonného výboru svazu SOTKVO pro členy svazu

03.02.2005 21:27
Informační zpráva výkonného výboru svazu SOTKVO
pro členy svazu


1.
14.10.2004 - Účast na koordinační poradě autorizovaných osob
TÜV CZ s.r.o.
Tř.kpt. Jaroše 25
Brno
Téma - kvalita výrobků na dětských hřištích , certifikace, metodika, spolupráce,
výrobky lidové zábavy.

Pro členy SOTKVO byla získána metodika TÜV CZ. spol s r.o. , která je zveřejněna
na stránkách svazu. Nabídka služeb TÜV CZ s.r.o. je rovněž pro členy na stránkách
uveřejněna.

2.
2. 11.2004 - Jednání na Státním zdravotním ústavu,
Škrobárova 48, Praha 10
Téma - Metodika MZ a Hl. hygienika ČR k problematice hygieny a kontrol pískovišť


3.
14.12.2004 - Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť SPORTEC
Jednání se zástupci veletržní správy - Famfulíkova , Praha 8

Téma - možnost pronájmu výstavních ploch pro SOTKVO

4.
22.12.2004 - Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť SPORTEC
Jednání se zástupci veletržní správy

Téma - nabídka vytvoření doprovodného programu zástupci SOTKVO

Pro členy byla sjednaná zlevněná výstavní plocha na základě vypracování a zajištění doprovodných programů na veletrhu


5.
6.01. 2005 - Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť SPORTEC
Legerova ul. Praha 2
Jednání se zástupci veletržní správy

Téma - předběžné jednání o výstavních plochách, stáncích, možnostech úprav apod..

6 8.1.2005 - Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť SPORTEC

Legerova ul. Praha 2

Jednání se zástupci veletržní správy
Téma - Projednání doprovodných programů na 23.2.2005 a 24.2.2005

7.
12.01.2005 - Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť
Keteňská 18, Praha 9
Jednání se zástupci veletržní správy
Téma - Projednání příspěvků hostů SOTKVO na doprovodných programech

8.
14.01.2005 - Zajištění příspěvků v doprovodném programu ČOI
Štěpánská 15, Praha 2

Jednání s vedoucím oddělení ústředního inspektorátu technické kontroly

Téma - Projednání doprovodných programů na 23.2.2005

Příspěvek do programu zajištěn

9.
17.01.2005 - Zajištění příspěvků v doprovodném programu právním zástupcem
Judr.Pavelkou

Petrská 28,Praha 1
Téma - Projednání účasti na přednáškách, legislativa , možnost diskuse, otázek

Příspěvek do programu zajištěn


10.
18.01.2005 - Zajištění příspěvků v doprovodném programu - hygiena pískovišť
Státní zdrav.ústav
Škrobárova 48, Praha 10

Jednání s Mudr. Zimovou Csc.
Téma - Projednání účasti na přednáškách - hygiena pískovišť

Příspěvek do programu zajištěn

11. 21.01.2005 - Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť
Keteňská 18, Praha 9
Jednání se zástupci veletržní správy

Téma - Upřesnění výstavních ploch pro vystavovatele svazu SOTKVO
předání seznamu pro inzerci
předání seznamu pro fakturace

12.
24.1.05 Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť SPORTEC
Legerova ul. Praha 2

Jednání se zástupci veletržní správy


Téma - Konečné objednávky svazu SOTKVO, stánek, koberec, elektřina, počet
světel, zajištění nadpisu seznamu členů, nadpisu na stánek a do
veletržní inzerce.Zázemí pro vystavující členy.
Projednání doprovodných programů .

Konečné zajištění výstavy a doprovodných programů pro členy
13.
1.2. 2005 Zasedání výkonného výboru svazu SOTKVO
Keteňská 18, Praha 9

Téma - 1.) Program zajištění reprezentace svazu SOTKVO ve výstavním stánku
2.) Příprava materiálů pro osvětu
3.) Řěšení problematiky přijímání nových členů do svazu
4.) Pracovní schůzka s asociací školních a sportovních klubů
5.) Příprava provozního řádu k uskladnění nářadí v tělocvičnách
6.) Zajištění pozvání samosprávy ČR na veletrh a doprovodný program
7.) Osvětová činnost s Centrem prevence úrazů
8.) Přednáška - dětská hřiště - 19.4.2005 Chrudim - na žádost VZ
EKOMONITOR


14.
3.2.2005 - Státní zdravotní ústav
Škrobárova 48, Praha 10

Jednání s Mudr. Zimovou Csc.
Téma - Metodický pokyn MZ 35023/2004 HEM

Získání metodiky pro členy svazu - zveřejněn na stránkách svazu