Informační zpráva výkonného výboru svazu SOTKVO pro členy svazu

25.07.2005 21:36
Informační zpráva výkonného výboru svazu SOTKVO
pro členy svazu

I.

1.
7.4.2005 - Spolupráce s Úřadem místopředsedy vlády pro ekonomiku při zpracování
„ Strategie hospodářského růstu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“
Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

2
. 9.4.2005 - Česká společnost pro jakost - jednání o certifikaci členů svazu, vzhled
certifikátů a potvrzení o certifikaci
ČSJ spol. s r.o.
Novotného lávka , Praha 1
3
.10.4.2005 - Česká obchodní inspekce - projednání zastoupení ČOI ve zkušební komisi
při certifikaci členů SOTKVO
Štěpánská, Praha 1

4.
12.4. 2005 - Česká společnost pro jakost - jednání o certifikaci členů svazu, předjednání
profilu žadatele, požadovaných znalostí na certifikační zkoušku,
informace o zkoušce, sjednání vystoupení ředitele ing. Ryšánka na členské
schůzi svazu
ČSJ spol. s r.o.
Novotného lávka , Praha 1

5.
13.4.2005 - Přednáška svazu SOTKVO - „ dětská hřiště a tělocvičné nářadí „
OBLANOV - Živnostenské společenstvo kempů a chatových osad

Na přednášce byly rozdány kontakty na internetové stránky svazu SOTKVO
s doporučením využití služeb členů svazu


6.
16.4.2005 - Zasedání výkonného výboru svazu SOTKVO - jednání k certifikaci členské
základny a dalších úkolů vyplývajících z usnesení valné hromady

7.
16.4.2005 - Členská schůze SOTKVO - informace členské základny o přípravách
a podmínkách k certifikaci členů svazu, přednáška o upevňovací technice
při montážích tělocvičného nářadí a o systému BONA při lakování tělocvičen
Vystoupení ředitele ČSJ ing. Ryšánka a informace k certifikacím členů

8.
17.4.2005 - Přednáška svazu SOTKVO na semináři společnosti EKOMONITOR
v Chrudimi „ legislativní a technická problematika venkovních hracích ploch“
Na přednášce byly rozdány kontakty na internetové stránky svazu SOTKVO
s doporučením využití služeb členů svazu a rozdány i propagační materiály
firem členů SOTKVO ( těch, kteří je dali k dispozici )


9.
21.4.2005 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - PhDr. Vykoukal -
oznámení o certifikaci členské základny Českou splečností pro jakost a
projednání opětovného oznámení spolupráce SOTKVO s MŠMT v Souboru
pedagogicko - organizačních informacích ( Věstník MŠMT )

10.
28.4.2005 Spolupráce s Úřadem místopředsedy vlády pro ekonomiku při zpracování
„ Strategie hospodářského růstu v oblasti rozvoje lidských zdrojů“
Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

11.
10.5.2005 Státní zdravotní ústav - „ hygiena písku a dětská hřiště „ MuDr. Zimová
Šrobárova 48 , Praha 10

12.
25.5.2005 Státní zdravotní ústav - „ hygienické nátěry na dětských hřištích
„ MuDr. Zimová

Šrobárova 48 , Praha 10

13.
6.6.2005 Účast SOTKVO na koordinační poradě autorizovaných osob
TÜV CZ s.r.o, Tř. kpt.Jaroše 25, Brno

14.
13.6.2005 ÚV ČSTV ing. V.Srb předseda - seznámení se svazem SOTKVO, jeho
činností, posláním. Navázání jednání o spolupráci ÚV ČSTV při certifikaci
členské základny
Zátopkova 100/2, Praha 6

15.
15.6.2005 Jednání o přípravě začlenění svazu SOTKVO do Hospodářské komory
a záštitou Hospodářské komory při certifikaci členské základny
Ing. Vršník
Ředitel odboru vzdělávání a certifikací Hospodářské komory ČR

16.
15.7.2005 Vysoká škola tělovýchovy PALESTRA PRAHA
Projednání proškolení členů svazu SOTKVO lektory Vysoké školy
tělovýchovy před písemnými a ústními zkouškami - termín říjen

17.
25.7.2005 Projednání návrhu smlouvy SOTKVO a ČSJ -
„ certifikace členské základny svazu SOTKVO „ - právní zástupce
JuDr. Pavelka

Vážení členové,

vzhledem k zahájení školního roku VŠ Palestra ( 3.10.2005 ) se bude posouvat termín
proškolení na měsíc říjen. V současné době jsou kompletně zpracovány :
- profil žadatele o certifikát
- požadované znalosti pro certifikační zkoušku
- související legislativa
- seznam doporučené literatury
- informace pro žadatele
- certifikační postup
- průběh zkoušky a hodnocení
Dopracováváme kontrolní otázky pro písemný test a kontrolní otázky pro ústní zkoušky.
Kompletní učební program připravujeme spolu s VŠ PALESTRA. Program bude
k dispozici na disketě, kterou budou mít možnost si zájemci u Palestry zakoupit.
Česká společnost pro jakost
dostala výše uvedené materiály k dispozici, ty zakomponuje
do svých materiálů a rozešle kompletně všem členům svazu SOTKVA. Spolu s materiály
obdržíte i přihlášku k certifikaci ( musí být vyplněna pro Českou společnost pro jakost ).
Přihlášku k certifikaci prosím vyplňte a zašlete do požadovaného termínu a na uvedenou
adresu ČSJ. Další informace a termíny Vám poskytneme jakmile je budeme mít k dispozici.

Za výkonný výbor SOTKVO

Houžvičková Zdenka