Informační zpráva výkonného výboru svazu SOTKVO pro členy svazu

19.04.2006 21:39


Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců,
pracovníků montáží a opravářů
zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven


________________________________________________________________________

Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9, tel: 732 328 298 , 603 520 407
e- mail: SOTKVO @ volny.cz , www.volny.cz/sotkvo

_____________________________________________________________________________________
Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo Hospodářské komory České republiky odsouhlasilo vstup svazu
SOTKVO do Komory a začlenilo nás do své základny. Můžete již používat ve svých obchodních materiálech a dokladech doložku - člen Hospodářské komory ČR.
Upozorňuji však na skutečnost, že používání loga Hospodářské komory ČR je povoleno pouze na písemnou žádost prezidentovi HK ČR Jaromíru Drábkovi.
O průkaz a Osvědčení o členství je zažádáno. Poslední Certifikát Hospodářské komory s logem Komory i Q - Registru a SOTKVO je v tisku. Členské poplatky jsou uhrazeny
a všichni členové svazu budou dostávat poštou měsíčník Hospodářské komory ČR.
Další informace o akcích HK, o výhodách členství o legislativě a aktuálních zprávách
můžete sledovat na webu
www.komora.cz Věřím, že ke členství přistoupíte zodpovědně a tak jako Komora bude zastupovat Vaše profesní zájmy, tak Vy svojí prací budete reprezentovat členství v Hospodářské komoře ČR.
Ukončení platnosti Certifikátu MŠMT a zajištění Certifikátu Hospodářské komory ČR
jsme na základě schválení Valné hromady již inzerovali v Učitelských novinách a v týdeníku Školství, kde bude inzerce opakována 3x. Byly rozeslány i informující dopisy.
Certifikovaní členové svazu měli obdržet od České společnosti pro jakost časopis
„ Perspektivy JAKOSTI“ , kde je uveden seznam všech certifikovaných členů našeho svazu.
Na měsíc květen připravujeme seminář v Praze, kde obdržíte průkazky, Certifikát a Osvědčení o členství ( pokud ho již obdržím od Komory ). Pozvánku na školení naleznete v tomto týdnu na našich webových stránkách.


Za výkonný výbor svazu SOTKVO
Zdenka Houžvičková
________________________________________________________________________

Bankovní spojení: KB Praha 9 IČO: 266 26 420
č.účtu: 27-96521702117/010