Možnosti ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí

06.01.2011 09:00

Katedra STAVEBNÍ ŘEMESLA
Cech malířů a lakýrníků ČR
OPPA


ODBORNÝ SEMINÁŘ
Možnosti ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí BEZPLATNÝ KURZ
konaný na adrese Nadace ABF (Katera stavebních řemesel), Václavské nám. 31, Praha 1
( vstup pasáží )

Seminář je zaměřen na:
Dlouhodobá a trvanlivá ochrana dřeva proti povětrnostním vlivům a škůdcům

Odborný seminář určen pro:
Podpořené osoby projektu Zvyšování kvality a konkurenceschopnosti stavebních řemesel v Praze (OSVČ nebo zaměstnanec mikropodniku v oblasti řemeslného zajišťování staveb vykonávající svoji pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy) pozn.: mikropodnik do 9 zaměstnaců (včetně).

Odborný garant:
Václav Mach, obchodně-technický manažer - Lignofix,

Organizační garant:
Bc. Petra Prokopova, Nadace ABF, Václavské nám. 833/31, 11000 Praha 1
tel: 224225001, email: prokopova@abf-nadace.cz
web: www.abf-nadace.cz

Přihláška:
On-line přihláška: www.stavebniakademie.cz/registration/722.html

Cech malířů a lakýrníků ČR –

________________________________________

 

 

Možnosti ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí

PROGRAM SEMINÁŘE
Seminář se uskuteční: 06.01.2011 09:00

od 09:00 – 14 :00
Program:

  • Dřevo jako stavební materiál
  • Biologická degradace dřeva
  • Chemická ochrana dřeva
  • Technologie
  • Přípravky
  • Užití vhodných typů a užití v praxi

Možnost parkování :
Hlavní nádraží – několik placených parkovišť
Obchodní dům Palladium : podzemní parkoviště