Nabídka k přednáškám

05.02.2009 19:20

Vážení členové ,


pokud má někdo z Vás zájem o přednášení na seminářích
o jejichž organizování pro veřejnost uvažuje svaz SOTKVO
nebo které by byly pořádány ve spolupráci jinými firmami
a institucemi podejte mi prosím obratem zprávu.


Jedná se o lektorování včetně projekční činnosti s tématikou:


- legislativa pro dětská a sportovní hřiště - rozbor jednotlivých
. zákonných ustanoveních
- - legislativa pro tělocvičné nářadí a posilovny - rozbor
jednotlivých zákonných ustanoveních ( vč. zákonů ve školství )
- požadavky technických norem pro dětská hřiště
- požadavky technických norem pro sportovní zařízení
- požadavky technických norem pro tělocvičny a posilovny
- požadavky hygieny pro dětská a sportovní hřiště
- principy bezpečného provozování dětských hřišť
- principy bezpečného provozování sportovních zařízení
- principy bezpečného provozování tělocvičen a posiloven


Přednášení je plánováno v rámci osvětové činnosti bezplatně


Za výkonný výbor svazu SOTKVO
Houžvičková Zdenka