Odborný seminář na téma: Aktuální novela zákona o veřejných zakázkách

02.02.2012 12:38

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství "Česká společnost pro stavební právo" si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář


AKTUÁLNÍ VELKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,
konaný na adrese Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 11000 Praha 1

 

Seminář je zaměřen na:
Podrobné seznámení s jednotlivými ustanoveními „velké novely“ zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v platném znění), která je připravena ke schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na její schůzi v lednu 2012 (po vrácení s pozměňovacími návrhy ze Senátu).. Novela má nabýt účinnosti dnem 1.4.2012 a obsahuje značné množství zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek, a to ve všech jeho fázích, jakož i nové povinnosti při realizaci veřejných zakázek. .

Odborný seminář určen pro:
zadavatele veřejných zakázek (zejména pracovníky státní správy a samosprávy), dodavatele (uchazeče, resp. zájemce) a konzultační a poradenské firmy působící v oblasti zadávání veřejných zakázek. .

Odborný garant:
Ing.Petr Serafín, místopředseda představenstva České společnosti pro stavební právo (ČSpSP)

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, 11000 Praha 1
tel: 224228910, email: podlesakova@abf-nadace.cz
web: www.abf-nadace.cz
 
Přihláška:
On-line přihláška: www.stavebniakademie.cz/course/924.html?id=becb60e097f4119d


________________________________________
PROGRAM SEMINÁŘE
Seminář se uskuteční:
21.02.2012 09:00

Program:

 

AKTUÁLNÍ VELKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Lektor dne 21.02.2012 09:00:
Program semináře bude členěn do ucelených bloků, jejichž obsahem budou úpravy, změny a novinky zejména v těchto oblastech:
-          Obecné úpravy, definice, nové instituty
-          Finanční limity
-          Postupy v jednotlivých druzích zadávacích řízení
-          Zadávací dokumentace a její poskytování
-          Vymezení kvalifikace a její prokazování
-          Požadavky na nabídky, otevírání obálek
-          Posouzení a hodnocení nabídek, hodnotící komise
-          Zrušení zadávacího řízení
-          Uveřejňování
-          Námitky a dohled ÚOHS
 
Výklad bude podpořen podrobnou prezentací.
 
Dostatečný prostor bude věnován odpovědím na dotazy a vysvětlení případných nejasností.


Časový rozvrh programu:
8.30 – 9.00 Presence
9.00 – 10.45  1. část
10.45 - 11:00 přestávka
11 00 – 12:30 - 2. část
12.30 – 13.00 přestávka
13.00 – 15.00  3. část + odpovědi na dotazy


Lektoři:
Mgr. David Dvořák, LL.M., partner advokátní kanceláře MT Legal s.r.o., spoluautor původního zákona o veřejných zakázkách, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní komise České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Ing. Petr Serafín, zaměstnanec Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, člen představenstva České společnosti pro stavební právo, spolupracovník S.I.A. – Rady výstavby a dalších nevládních organizací, specialista zejména na veřejné zakázky ve stavebnictví
Oba jmenovaní se dlouhodobě věnují přednáškové, publikační a metodické činnosti v oblasti veřejných zakázek, vydali mj. publikaci „Veřejné zakázky ve stavebnictví“, 2. vydání, LINDE Praha 2011.
 

Vložné:
AKTUÁLNÍ VELKÁ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, vložné 1900.00 včetně DPH