POZVÁNKA NA BESEDU

06.09.2004 19:03
POZVÁNKASvaz „SOTKVO“
- svaz odborných technických kontrolorů ,výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven

se sídlem Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9
IČO: 266 26 420


ZVE ČLENY SVAZU NA BESEDU


která se koná dne 13. září 2004 od 14.30 hodin
v BRNĚ
v klubovně TJ SOKOL, Kounicova 20/22, BRNO 1
v 1. patřePROGRAM

1./ Prezentace - zahájení
2./ Seznámení členů s připravovaným kompletním obsahem metodického pokynu Hlavního hygienika ČR k Vyhlášce č.135/2004 Sb., k problematice pískovišť
3./ Výsledky studie úrazů dětí na hřištích
4./ Pozastavení se u jednotlivých kapitol ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 s organizovanou besedou
a společným nalezením odborného stanoviska na dotazy a nejasnosti týkající se této problematiky
5./ Diskuse - závěr

Účelem besedy je prohloubení znalostí technických norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177
Problematika ke které nebude nalezeno uspokojující odborné stanovisko
bude předmětem programu posledního semináře v tomto roce na téma dětská hřiště , který bude probíhat v Praze za účasti pracovníků strojírenského zkušebního ústavu, s.p. Jablonec nad Nisou.PROSÍM O POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA E-MAILOVOU ADRESU

předpokládaná délka trvání besedy - 3 hodiny

SOTKVO@volny.cz <mailto:SOTKVO@volny.cz>TATO BESEDA JE URČENA POUZE PRO ČLENY SVAZU SOTKVO, JEJICH ZAMÉSTNANCE, NEBO PŔÍMÉ SPOLUPRACOVNÍKYCena za účast: členové svazu SOTKVO - ZDARMA
ostatní poplatek 250,- Kč

v uvedené ceně je zahrnuto drobné občerstvení