Pozvánka na Jarmark pro členy HK ČR

02.05.2006 21:39

 

 

Vážení členové Hospodářské komory České republiky,

 

Úřad Hospodářské komory České republiky (HK ČR) připravil na 15. června 2006 setkání svých členů pod názvem

 

2. komorový

 

 

 

 

 

Akce bude spíše neformálním setkáním, jehož hlavním cílem je poskytnout členům Hospodářské komory České republiky možnost seznámit se se svými potenciálními partnery i možnou konkurencí a představit si navzájem produkty a činnosti své společnosti. Setkání tohoto druhu by mělo přispět k navázání potřebných kontaktů i nové spolupráce, k výměně zkušeností z podnikání a rozšíření možností pro rozvoj podnikatelské obce.

Hospodářská komora České republiky se chce také touto akcí otevřít a lépe představit svým členům, nabídnout jim své služby, představit lidi, kteří za konkrétními produkty HK ČR stojí.

 

Program druhého komorového Jarmarku jsme se rozhodli rozdělit na dvě části:

 

·        První bude oficiální část, v rámci které si budou moci podnikatelé představit navzájem své produkty a služby, popovídat si o svých problémech a vyměnit si zkušenosti z podnikání. Jako součást tohoto bloku plánujeme uspořádat besedu na téma Podpora podnikatelského prostředí v ČR a v EU, za účasti prezidenta HK ČR, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, agentur CzechTrade a CzechInvest, Centra pro Evropskou Integraci a CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu).

·        Druhou, neoficiální část chceme pojmout tak, abychom se více přiblížili názvu celé akce, tj. Jarmark. Neoficiální část bude zahájena tombolou se zajímavými cenami pro vylosované účastníky, dále nabídneme všem účastníkům ochutnávku vín, tradičních českých cukrovinek, masných výrobků, atd., vše z produkce členů hospodářské komory, tak aby vystavující firmy mohly prezentovat své výrobky „in natura“.

 

  1. komorový Jarmark se uskuteční 15.6.2006
    v sídle Hospodářské komory České republiky, Freyova 27, Praha 9 – Vysočany.
    Závaznou přihlášku naleznete na https://dotaznik.komora.cz/jarmark/,

popř. v dubnovém čísle časopisu KOMORA.CZ.

 

Těším se na Vás.

 

 

Vladimír Šiška

       tajemník úřadu HK ČR