POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ VELETRH SPORTEC 2005

14.01.2005 19:08

DOPROVODNÝ PROGRAM

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
TERMÍN KONÁNÍ: 23. a 24. 2. 2005
MÍSTO KONÁNÍ: PVA Letňany, konferenční sál
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

23. 2. 2005
· SOTKVO - Co mají znát statutární zástupci školských zařízení a provozovatelé hřišť, dětských hřišť a tělocvičen pro zajištění bezpečného provozování těchto zařízení dle současně platné legislativy a ČSN EN
- Svaz SOTKVO, jeho činnost a poslání
- Zařízení dětských hřišť a současná legislativa, ČSN EN 1176 a 1177 (svaz SOTKVO)
- Typické úrazové situace a rizika na dětských hřištích - promítání ukázek (svaz SOTKVO)
- Tělocvičné nářadí v návaznosti na požadavky platných ČSN EN (svaz SOTKVO)
- Zkušební metody a požadavky k certifikaci výrobků pro dětská hřiště (Strojírenský zkušební ústav, s.p. odštěpný závod Jablonec nad Nisou)
- Kontrola dodržování platných ČSN EN (Česká obchodní inspekce)
- Úrazovost na hřištích a jak jí předcházet ( Centrum úrazové prevence UK 2.LF a FN Motol)
- Hygienické zásady pro pískoviště na dětských hřištích (Státní zdravotní ústav Praha)
- Údržba tělocvičného nářadí a podmínky pro údržbu(svaz SOTKVO)


24. 2. 2005
· SPRINTER Praha - Elektronické časoměrné systémy pro různé druhy sportu
- Podmínky volby ukazatele z pohledu využití dle typu sportů
- Podmínky užití z hlediska čitelnosti
- Podmínky pro změnu potřebného SW
- Výstupy pro periferie dle typu sportů
- Podmínky pro připojení elektro
- Ochrana proti poškození
- Podmínky pro servis a udržování
· TUBEKO SPORT, spol. s r.o. - Umělé povrchy pro sportoviště a dětská hřiště z hlediska stavby a užití
- Podmínky volby typu povrchů pro atletiku
- Podmínky volby typů povrchů pro různé míčové hry
- Podmínky volby typů povrchů pro dětská hřiště s ohledem na dopadovou výšku
- Příprava záměru ke stavbě hřiště
- Podmínky pro zemní práce, příprava a realizace stavby
- Ošetřování povrchů
- Hygienické atesty, zkušební certifikáty atd.
· MAKAK - Jablonec nad Nisou - Lezecké stěny jako adrenalinový sport a co s tím souvisí
- Podmínky volby typu stěny s ohledem na náročnost
- Podmínky pro stavební a montážní práce, příprava a realizace stavby
- Typy úchytů a využití v praxi
- Podmínky bezpečnostního zajištění uživatelů
- Podmínky pro dopadové plochy
- Ošetřování povrchů
- Zkušební certifikáty, statika staveb atd.
· LUCAS Praha - Umělé dopadové plochy a bezpečnost dětí na dětských hřištích
- ČSN a dopadové plochy - zařazení dopadových umělých ploch v ČSN
- Podmínky volby typů povrchů pro dětská hřiště s ohledem na dopadovou výšku
- Příprava záměru ke stavbě hřiště
- Podmínky pro zemní práce, příprava a realizace stavby
- Ošetřování povrchů
- Hygienické atesty a zkušební certifikáty
· PREPOLY - JIPAST Hradec Králové - Žíněnky a doskočiště - podmínky žíněnkových a dopadových ploch a jejich užití
- Podmínky volby typu žíněnek pro školní potřeby a potřeby sportů
- Používané potahy žíněnek
- Používané výplně žíněnek z hlediska potřeby ochrany proti úrazům při dopadech
- Protiskluzová opatření
- Typy doskočišť, jejich užití a skladování
- Ošetřování povrchů
- Hygienické atesty a zkušební certifikáty