Pozvánka na schůzi členské základny dne 16.5.05

06.05.2005 21:28
POZVÁNKA

Svaz „SOTKVO“
- svaz odborných technických kontrolorů ,výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven
se sídlem Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9
IČO: 266 26 420


ZVE ČLENY SVAZU NA
SCHŮZI ČLENSKÉ ZÁKLADNY


která se koná dne 16. KVĚTNA 2005 od 10.00 hodin
v PRAZE
v konferenční místnosti společnosti BONA spol. s r.o.
v 1. patře
v ulici OHRADNÍ 65 , PRAHA 4 - Michle
ze stanice metra Kačerov autobus č. 139,150,182
výstupní stanice se jmenuje Hadovitá


PROGRAM


I.část


- zahájení - seznámení členů s novinkami v legislativě z oblasti tělocvičného nářadí
a dětských hřišť ( Houžvičková - SOTKVO )


- přednáška na téma - upevňovací technika a její užití při montážích ( ing. Kohout
UTECH spol . s r.o. )


-
přednáška na téma - SPORTIVE SYSTÉM BONA - sportovní podlahy
-
( Z.Novák - senior konzultant BONA spol. s r.o. )

přestávka - občerstvení

II. část


- informování členské základny o certifikaci Českou společností pro jakost
s dozorem Hospodářské komory ČR včetně získání Europassu a vznik nového oboru
zastřešeného svazem SOTKVO - včetně veškerých náležitostí spojených s certifikací
( výkonný výbor svazu SOTKVO )


DISKUSE O DANÉ PROBLEMATICE


HLASOVÁNÍ - k certifikaci kontrolorů, opravářů a montážníků tělocvičného nářadí
zařízení dětských hřišť a stacionárního nářadí ( certifikace výrobců není potřebná )
a navazující problematice

ZÁVĚR

ORGANIZAČNÍ POKYNYI.ČÁST PROGRAMU
JE URČENA PRO ČLENY SVAZU SOTKVO A JEJICH ZAMÉSTNANCE

II.ČÁST PROGRAMU
JE URČENA VÝHRADNĚ PRO ČLENY SVAZU SOTKVOCena za účast: členové svazu SOTKVO - ZDARMA , ostatní poplatek 200,- Kč

- v uvedené ceně je zahrnuto občerstvení

Účastníci přednášek obdrží osvědčení o proškolení v oblasti

„ upevňovací technika a její užití v praxi „ - od firmy UTECH spol. s r.o.
„ podlahový systém - sportovní podlahy „ - od firmy BONA spol. s r.o.

K daným tématům účastníci obdrží písemné materiály a příručky

Vzhledem k tomu, že je setkání organizováno z důvodů hlasování o certifikaci
členů svazu a bude rozhodnuto hlasováním o této záležitosti a navazující problematice , věříme , že pojmete svoji účast jako potřebnou.
Žádáme členy, kteří ještě nezaslali zpět dotazník , aby tak
NEPRODLENĚ UČINILI.
DOTAZNÍK NEBUDE ZAVAZUJÍCÍ A BUDE SLOUŽIT POUZE PRO ORIENTACI VÝBORU V DANÉ PROBLEMATICE A K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ PRO VÝŠE UVEDENOU ČLENSKOU SCHŮZI.

Vaše návrhy i dotazy v něm uvedené přivítáme.


PROSÍM O POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA E-MAILOVOU ADRESU
SOTKVO@volny.cz <mailto:SOTKVO@volny.cz>Vzhledem k účasti SOTKVA na přednášce s tématikou „ dětská hřiště „ pořádané spol. EKOMONITOR dne 17.5.05 v Chrudimi , si členové svazu SOTKVO mohou dovézt na schůzi členské základny do Prahy reklamní materiály své firmy, které si převezmu a mohu je nabídnout posluchačům přednášky v Chomutově ( posluchači přednášky budou převážně pracovníci obecních a městských úřadů )

Za výkonný výbor svazu SOTKVO
Z.Houžvičková
předsedkyně svazu