Pozvánka na seminář ochrana dřevin při stavbě

16.05.2007 21:47

SpoleČnost  pro zahradní  a krajináŘskou tvorbu

občanské sdružení

 

       ve spolupráci s odborem životního prostředí Úřadu městské části PRAHA 3

 

       ve spolupráci s odborem životního prostředí Úřadu městské části PRAHA 3

 

si Vás dovoluje pozvat ve čtvrtek 7. června na seminář

 

teorie a praxe ochrany dřevin

při stavební činnosti

 

Lektoři: Ing. František Smýkal, David Hora, DiS.

 

 

Místo konání:    budova Úřadu městské části PRAHA 3, Havlíčkovo nám. 9, 130 00 Praha 3 – 1. patro

 

Program semináře:

     9.30   - 10.00       prezence účastníků

   10.00                       zahájení semináře

   10.15   - 12.00       I. blok

   12.00   - 13.00       přestávka na oběd

   13.00   - 15.30       II. blok           

 

Vložné na seminář:   pro řádné členy SZKT                              880 Kč

                                  pro mimořádné členy SZKT                      600 Kč  

                                  pro nečleny SZKT                                    990 Kč

 

Uvedená cena je včetně DPH. Bankovní spojení pro tuto akci (s platbou vyčkejte, prosím, na fakturu, kterou zašleme po obdržení přihlášky):

ČSOB, č.ú.: 157864624/0300          variabilní symbol: číslo faktury          specifický symbol: 019

 

Přihlášku na seminář zašlete laskavě nejpozději do 4. června 2007 na adresu:

                               Kancelář SZKT

                               Staropramenná 29, 150 00 Praha 5

                               tel/fax: 257 324 124 nebo 257 323 953, e-mail: kancelar@szkt.cz

 

"….....……………………………………………………………………….........................………………

závazná PŘIHLÁŠKA na seminář “teorie a praxe ochrany dřevin při stavební činnosti

7. června 2007

Titul, jméno, příjmení: ..........................................................................................................................

řádný člen SZKT     ano   ¨           mimořádný člen SZKT     ano   ¨           nečlen SZKT     ano   ¨

Název firmy/instituce*) : .......................................................................................................................

Adresa/fakturační adresa: ....................................................................................................................

IČO/DIČ: ......................................... E-mail: ............………......…..………….... Telefon: ......…………………. 

 

 

Datum..............................................                                                 podpis………………………………..

*) údaj vyplňujte pouze v případě, že firma/instituce hradí vložné!!