Pozvánka na školení – Chrudim dne 17.5.05

06.05.2005 19:15
SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ
ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNI DOSPĚLÝCH

a mediální partner akceVás zvou na seminář

Venkovní hrací plochy

legislativa, požadavky na vybavení a provoz

Odborný garant Ing. Ladislava Matějů
úterý 17. května 2005


konferenční prostory firmy Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim

Problematika provozování veřejných dětských hřišť a hracích míst nepozbyla ani na letos na své aktuálnosti. Mnoho veřejných venkovních hracích ploch a jejich vybavenost nesplňuje podmínky, které ukládají evropské předpis}' pro výstavbu a provozování hracích ploch včetně jejich vybavení hracími prvky. Mnohé kolotoče, houpačky a pniíezky na dětských hřištích nesplňují předpisy pro bezpečné užívání. Podle studií, které byly prováděny různými pracovišti bylo zjištěno, že asi 50 % sledovaných pískovišť a hracích ploch vykazuje přítomnost indikátorových organismu v hodnotách vyšších než připouští vyhláška, která stanovuje hodnoty pro hygienické znečištění písku v pískovištích hracích ploch. Připravovaný seminář Vám chce nabídnou informace o:

 • platné legislativě týkající se provozování dětských hřišť a pískovišť
 • povinnostech provozovatelů venkovních hracích ploch
 • kontrole a dozoru nad dodržováním příslušných ČSN
 • zkušenostech pracovníků odborů péče o zeleň
 • riziku, které s sebou přináší nevhodně zřízená hrací místa

Tento seminář je určen především pracovníkům obecních a městských úřadů odborů péče o zeleň a odborů životního prostředí, dále pak pracovníkům mateřských a základních škol a všem dalším odborníkům, kteří zřizují a provozují dětská hřiště. Inspiraci k řešení problémů, které s sebou přináší tato problematika, můžete najít v příspěvcích, které pro Vás připravili přednášející:
 • Ing. Ladislava Matějů, SZÚ Praha
  Hygienické požadavky na písek využívaný k hrám dětí v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Zdeňka Houžvičková, svaz SOTKVO, Praha

 • Zařízení dětského hřiště v návaznosti na současnou legislativu ČR a evropské normy

 • Ing. Aleš Pleskot, Strojírenský zkušební ústav, s.p. závod Jablonec nad Nisou Certifikace zařízení dětských hřišť

 • Ing. Petr Prachař, Česká obchodní inspekce, Hradce Králové
  Povinnosti výrobců podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 329/2002 Sb.

 • doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., Centrum úrazové prevence při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. lékařská fakulta UK V Praze Úrazovost na dětských hřištích a jak jí předcházet

 • Mgr. Lucie Jeřábkova, Úřad městské části Praha 13 Praktické zkušenosti z údržby a budování hřišť na Praze 13

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo a datum konání:

konferenční prostory VZ Ekomonitor, spoi. s r.o., Píšťovy 820, Chrudim, úterý 17. května 2005, 9:00 -17:00 hod.

Doprava:
z Chrudimi směr Slatiňany (Nasavrky), první odbočovací pruh vlevo - viz navigační tabule, kolem firmy ERA-PACK dozadu a dále přes železniční přejezd k firmě VZ Ekomonitor. Pro účastníky, kteří přijedou hromadnou dopravou do Chrudimi, bude zajištěn odvoz z nádraží do sídla firmy VZ Ekomonitor. Pokud budete požadovat tuto službu, uvedte to laskavě v přihlášce.

Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě
do 14. 5. 2005
na adresu: Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o. Pistovy 820, 537 01 Chrudim fax: 469 682 310, e-mail: pecinova@ekomonitor.cz
Vložné plné 1 600,- Kč
včetně DPH.
Zlevněné vložné 1 300,- Kč
včetně DPH, poskytujeme pracovníkům rozpočtových organizací a
vysokých škol včetně studentů v doktorandském studiu a pracovníkům státní správy a obecních
samospráv.

Ve vložném je zahrnuta cena sborníku a celodenní občerstvení.

Platbu laskavě poukažte do 14. 5. 2005 na uč. č. 19-5234530-277/0100 u KB Chrudim,
var. symbol 050517 nebo uhraďte v hotovosti u registrace. Naše IČO: 15053695, DIČ:
CZ15053695, spis. značka v obchod, rejstříku C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králově.
Ubytování:
vzhledem k rozsahu semináře nabízíme kontakty na tato ubytovací zařízení v Chrudimi: hotel
Bohemia, tel.: 469 699 300, EURO penzion, tel.: 606 960 788
Daňový doklad obdrží účastníci u registrace nebo jim bude organizátory na vyžádání zaslány poštou.
Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že Vaši přihlášku nebudeme moci akceptovat.
Potvrzením této přihlášky jsou podmínky závazné pro organizátora, vysílající organizaci i účastníka.

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to tak, aby bylo storno organizátorům doručeno do 14. 5. 2005. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně fakturujeme.

Upozornění:

seminář byl předložen k akreditaci u Ministerstva vnitra ČR podle zákona č. 312/2002 Sb. paragrafu 20 účastníkům .semináře bude vydáno osvědčení s celostátní platnosti