Pozvánka na ustavující valnou hromadu

24.06.2003 18:23

POZVÁNKA

 

přípravný výbor svazu „SOTKVO“ – svaz odborných technických kontrolorů ,výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven

se sídlem Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9

IČO: 266 26 420

podle článku 4 stanov svazu

svolává

USTAVUJÍCÍ VALNOU HROMADU

která se koná dne 24. července 2003 v 10 hodin,

v salonku č.10 , 1. patro Národního domu , Náměstí Míru č.19

v Praze 2, Vinohradech

POŘAD JEDNÁNÍ USTAVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY

 

  1./ Zahájení, uvítání pozvaných hostů a představení členů přípravného výboru

  2./ Důvodová zpráva k založení sdružení

  3./ Seznámení členské základny s dosavadními aktivitami přípravného výboru

  4./ Volba zapisovatele    

  5./ Volba dvou ověřovatelů zápisu

  6./ Volba osob pověřených sčítáním hlasů / skurátor /

  7./ Volba představenstva – 7 členů na tříleté funkční období

  8./ Volba dozorčí rady – 3 členové na tříleté funkční období

  9./ Schválení stanov svazu

10./ Schválení písemného sdělení svazu SOTKVO pro zaslání příslušným orgánům  

11./ Usnesení valné hromady

Po pořadu jednání valné hromady – diskuse

 

DALŠÍ SDĚLENÍ

1./ Členem svazu SOTKVO se může stát fyzická, či právnická osoba, která se profesně angažuje v oblasti kontrol, montáží, výroby nebo oprav zařízení hřišť, dětských hřišť tělocvičen a sportovišť, vyplní přihlášku a složí zápisné ve výši 3.000,- Kč / čl. 5 stanov / v den ustavující valné hromady při registraci přítomných, která bude probíhat půl hodiny před zahájením.

Dále je člen povinen hradit roční členský příspěvek ve výši 2.000,- Kč / na bankovní účet svazu /.

Při registraci hradí právnická osoba zápisné ve výši  jako fyzická osoba a volí zástupce, který se účastní valné hromady – zástupce právnické osoby má  jeden volební hlas.

 

2./ Vaše dotazy, připomínky, návrhy můžete zasílat na e-mail svazu : SOTKVO@volny.cz

nebo Vám budou zodpovězeny na tf.čísle svazu : 732 328 298 – kontaktní osoba p.Houžvičková

náhradní osobní mobil: 603 520 407 p. Houžvičková.

 

3./ Na místě obdržíte rozpis bodů k jednání, návrhy přípravného výboru, hlasovací lístky, objednané ČSN – EN.

V příloze zasíláme kopii stanov svazu SOTKVO. 

 

 

 

 

Na Vaši účast se těší přípravný výbor : Zdeňka Houžvičková, Zdeněk Greineder, Zlata Táborská,

Mária Schmidtmayerová, Martin Frič