POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2006

14.01.2006 19:17
POZVÁNKA


Svaz „SOTKVO“ - svaz odborných technických kontrolorů ,výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven

se sídlem Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9, tf. 732 328 298
IČO: 266 26 420

SVOLÁVÁ


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU


která se koná dne 19. ledna 2006 od 10 hodin

v salonku restaurace „ BESEDA“


Slavětínská 120 , Praha 9 - Klánovice


POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY


Zahájení, uvítání přítomných, připomínkování k programu


Schválení funkcionářů valné hromady ( zapisovatel, ověřovatelé, sčítači hlasů )

Výroční zpráva , zpráva o hospodaření za rok 2005, návrh na rozpočet pro rok 2006

Zpráva dozorčí rady

Případné vystoupení jednotlivých hostů se svými příspěvkyPŘESTÁVKA OBĚD
( 11.30 - 12.30 )Předání certifikátů ČSJ - CSQ - CERT

Organizační pokyny, změny a provozní záležitosti


Diskuse k výroční zprávě , náměty k další činnosti

Návrh usnesení

Schválení usnesení