POZVANKA ŠKOLENÍ PALESTRA

02.05.2006 21:41

POZVÁNKA

 

Svaz „SOTKVO“ – svaz odborných technických kontrolorů ,výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven

 

se sídlem Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9

IČO: 266 26 420

 

zve všechny členy ( a jejich zaměstnance ) svazu SOTKVO 

 

na seminář

 

dne 11.5.2006 – od 10.00 hod.

 

( pro certifikované členy žádoucí – prokazujeme 1x ročně ČSJ proškolení )

 

téma: montáže a údržba tělocvičného nářadí

 

 

Garantem školení je firma SPORT CLUB s.r.o.

 

Jiří ČUPA

 

Seminář se koná v prostorách Vysoké školy Tělovýchovy a sportu PALESTRA s.r.o.

Pilská 9, 198 00 Praha 14 - Hostavice

 

 

Program:

    

  Od 09.30 – 10.00 prezentace

 1.)  Přivítání, organizační údaje, co je nového – předsedkyně svazu Houžvičková

 2.)  Montáže a údržba tělocvičného nářadí –  SPORT CLUB s.r.o.

 3.)  12.30 – 13.30 oběd v restauraci

 4.)  přejezd do tělocvičny -  praktická část semináře 

 15.00 – předpokládaný konec

 

 

Vaše dotazy, připomínky, návrhy můžete zasílat na e-mail svazu : SOTKVO@volny.cz

nebo Vám budou zodpovězeny na tf.čísle svazu : 732 328 298 , nebo 603 520 407 – Houžvičková

 

 

PROSÍM O POTVRZENÍ ÚČASTI NA ŠKOLENÍ ( i počet osob na firmu )

na email   sotkvo@volny.cz

 

 

                                                                            Za výkonný výbor SOTKVO

                                                                          Zdeňka Houžvičková

                                                                          předsedkyně svazu