Příprava mezinárodního veletrhu SPORTEC 2005 (14.1.2005 )

14.01.2005 21:25
Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců,
pracovníků montáží a opravářů
zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven
SOTKVO

________________________________________________________________________

Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9, tel: 732 328 298
e- mail: SOTKVO @ volny.cz , www.volny.cz/sotkvo


Výkonný výbor svazu SOTKVO


vyzývá všechny členy svazu, kteří se chtějí zapojit do doprovodného programu na mezinárodním veletrhu SPORTEC 2005, aby podali zprávu nejpozději do 26.1.2005 na emailovou adresu svazu SOTKVO@volny.cz

Jedná se o přípravu a zapojení do přednáškové činnosti v
doprovodném programu SPORTEC 2005.Přednášky musí mít náplň
osvětového charakteru, nikoliv reklamní prezentace firem.

V závěru přednášky budou posluchači programu vyzváni k návštěvě stánku SOTKVO, který bude umístěn v sousedství všech ploch a stánků vystavujících členů SOTKVO.
Na plochách stánku SOTKVO bude zveřejněn seznam všech členů svazu SOTKVO, činnost a poslání svazu atd…
Nebudou zde propagovány služby a výrobky jednotlivých členů.

Zároveň vyzýváme členy svazu, kteří se budou chtít podílet na prezentaci svazu SOTKVO ve stánku svazu, aby tuto skutečnost rovněž sdělili do 26.1.05, neboť
přítomnost musí být zorganizována na celý průběh veletrhu
.

Členové, kteří budou mít zájem o propagaci služeb a výrobků své firmy si mohou připravit reklamní materiály a ceníky, které budou umístěny na stolku u vchodu do posluchárny a návštěvníci tak budou mít možnost volného přístupu k těmto materiálům.

Program přednášek na 23.2. i na 24.2.05 je umístěn na www.sportec.cz,

a rovněž na našich stránkách.

Věříme, že doprovodný program svazu SOTKVO i program dalších firem dne
24.2.05 - jehož absolvování Vám rovněž doporučujeme, bude přínosem pro Vaší práci právě tak, jako návštěva celé akce SPORTEC 2005.za výkonný výbor svazu SOTKVO

Zdeňka Houžvičková