Program Česká kvalita

23.04.2011 17:47

 

Vážení členové ,

oznamuji Vám, že jsme obhájili před Řídícím výborem Programu Česká kvalita , který je součástí Národní politiky kvality  , značku „ Ověřený provoz – hřiště , tělocvična, sportoviště „ . Po splnění náročných pravidel  programu SZQ i celého projektu  bylo  Konzorciu „ Profesní komora  Sotkvo o.s., Sdružení  českých spotřebitelů o.s. a Kabinetu standardizace o.p.s. „ uděleno držení  značky  „ ČESKÁ KVALITA „

 

 

 

Toto zařízení je oprávněno nést značku kvality - ověřeného bezpečného provozu, která je udělována hřištím, sportovištím, tělocvičnám, fitcentrům a podobným zařízením využívaných veřejností. Podmínkou udělení licence je, že provozovatel zařízení prokáže ověřování bezpečnosti provozu pravidelnými nezávislými kontrolami.

Své podněty a připomínky k provozu tohoto zařízení můžete sdělit na výše uvedených webových stránkách.

Kabinet pro standardizaci, o.p., Profesní komora SOTKVO, Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

 

Značka „ Ověřený provoz – tělocvična , hřiště  - sportoviště „ tak získává vysokou důvěryhodnost, zviditelnění  nezávislých kontrol i Profesní komory SOTKVO.

 

Značka se stává 

  • ukazatelem pro veřejnost , která zařízení  mají a udržují si vysokou míru bezpečného provozu
  • kreditem pro provozovatele, že jejich zařízení má a udržuje si bezpečný provoz a kvalitu
  • kreditem pro výrobce, že jejich zařízení umístěné v oceněném provozu je kvalitní a  bez montážních závad, což je jednou  z podmínek udělení značky 

Pouze  provoz ( hřiště, tělocvična , sportoviště ) ověřovaný nezávislou kontrolou SOTKVO - může získat tuto značku.

Značka kvality – označení služby  (či výrobku ) , které dokladuje, že byly ověřeny  třetí stranou  vlastnosti  služby rozhodných pro kvalitu služby.

 

 K příležitosti udělení České kvality naší značce „ Ověřený provoz  –tělocvična –hřiště - sportoviště „ svoláváme tiskovou konferenci  v měsíci červnu, které se zúčastní zástupci zainteresovaných stran včetně Řídícího výboru Česká kvalita o.p.s.  s následným seznámením  veřejnosti  na  ČT 24 – v pořadu  aktuální zprávy z domova.

 

 

                                                                                                                                           Zdeňka Houžvičková

                                                                                                                               Předsedkyně Komory SOTKVO