Rozvoj technik dobré pameti jako efektivní nástroj seberozvoje

08.03.2011 09:10

Vážené kolegyne a kolegové,


Asociace institucí vzdelávání dospelých CR, o.s. ve spolupráci s Donasy s.r.o. – Akademie
trénování pameti si Vás dovoluje pozvat na praktický seminár


Rozvoj technik dobré pameti jako efektivní nástroj seberozvoje


Seminár se uskutecní v úterý 8. brezna 2011 od 10.00 hod. v ucebne AIVD CR, Karlovo
námestí 14, Praha 2, 6. patro. Predpokládaná délka trvání cca 4 hodiny. Tento seminár
navazuje a tematicky rozvíjí seminár predchozí, který se uskutecnil v cervnu 2010 v Praze.


Cíle semináre:

 • Uvedomení si, že lidský mozek je vrcholným dílem evoluce, jehož kapacita je omezena více tím, jestli ho „neumíme“ správne používat než tím, že by byl limitován biologicky.
 • Na praktických príkladech a cviceních ukázat, jak je možné používat techniky dobré pameti vedoucí ke zvyšování mentálního výkonu, výkonu pameti a k rozvoji celkové kognitivní kondice.

Obsah semináre:

 • Lidský mozek jako vrcholné dílo evoluce.
 • Krivka zapomínání a co s tím?
 • Stres jako jeden z nejvetších zabijáku pameti.
 • Sedm hríchu pameti podle D. L. Schactera.
 • Jednoduché dynamické a složitejší systematické asociace.

Naucíte se:

 • Jak používat kombinované techniky.
 • Jak si lépe pamatovat jména, císla a úkoly pro bežný den.
 • Jak zapamatovat kalendár na celý rok.
 • Používat cvicení smyslové pameti k relaxaci.

Lektorský tým:

 • Mgr. Miroslav Dohnalová, certifikovaný trenér pameti II. stupne.
 • Ing. Zbynek Dohnal, certifikovaný trenér pameti III. stupne.

Seminár je pro cleny AIVD CR zdarma. Pro ostatní je stanoven príspevek ve výši 1.000 Kc,
který je potreba poukázat predem na c.ú. 1932287309/0800, variabilní symbol 20110308.
Doklad o zaplacení Vám vystavíme na vyžádání.


Prosím, úcast potvrdte nejpozdeji do 4. brezna 2011 na webu www.aivd.cz/akce.