Seminář Hlavní změny v oblasti smluvního a závazkového práva v roce 2014

29.08.2013 18:39

prihlaska.doc (112128)

 

Program.pdf (192364)

 

Pozvanka.pdf (222068)

 

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. pro Vás připravila seminář na téma:

Hlavní změny v oblasti smluvního a závazkového práva v roce 2014

dne 12. září 2013 od 9,00 hod. – 12,00 hod.,

sídlo HK ČR, Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany

Problematikou smluvního a závazkového práva podle nového občanského zákoníku Vás provedou JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR, a stálý spolupracovník kanceláře, Mgr. Jana Buršíková, senior advokátka Havel, Holásek & Partners.

Přednášející Vás seznámí s novinkami v oblasti uzavírání smluv a předsmluvní odpovědnosti:

-           nové úpravy všeobecných obchodních podmínek

-           omezení při uzavírání adhezních smluv

-           nový princip ochrany slabší smluvní strany

-           změny obsahu a subjektů smlouvy

-           neplatnost smluvních ujednání

-           vhodné úpravy smluvních podmínek  

Podrobný program včetně pozvánky naleznete v příloze.

V případě Vašeho zájmu o účast prosím vyplňte přihlášku a pošlete ji do pátku 6. září na adresu michalkoval@komora.cz

Účastnický poplatek ve výši 199 Kč + 21% DPH pro členy HK ČR a 249 Kč + 21% DPH pro ostatní účastníky uhraďte do 9. září 2013 na číslo účtu 201578853/0600 pod variabilním symbolem 011321.

V ceně poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Lea Michálková

oddělení PR

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Freyova 27  |  190 00  Praha 9 – Vysočany

michalkoval@komora.cz | www.komora.cz