Seminář Výklad stavebního zákona po novele

29.08.2013 18:46

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
    

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Výklad stavebního zákona po novele ,

konaný na adrese: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 11000 Praha 1

Seminář je zaměřen na:

Cílem semináře je seznámit posluchače se stavebním zákonem po jeho novele, která je účinná od ledna 2013. Seminář bude zaměřen na stavební řízení, na územní řízení, realizaci a užívání staveb a další. .


Odborný seminář určen pro:

investory (soukromé i veřejné), projektanty, manažery projektu, konzultační inženýry, pracovníky stavebních úřadů.


Odborný garant: 
JUDr.Václava Koukalová,


Organizační garant: 
Mgr. Eva Podlešáková, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 11000 Praha 1 - Nové Město
tel: 224228910, email: podlesakova@abf-nadace.cz
web: www.abf-nadace.cz

 

Přihláška:

On-line přihláška: https://www.stavebniakademie.cz/course/1064.html?id=becb60e097f4119d

 


PROGRAM SEMINÁŘE

Seminář se uskuteční:

03.10.2013 09:00

Program:

Výklad stavebního zákona po novele 
Lektor dne 03.10.2013 09:00:

 

Prezence:8.30 -9.00 hod

Začátek semináře: 9.00 hod

Obsah semináře: 

  • Umisťování staveb a zařízení
  • Stavební řízení
  • Územní řízení
  • Ohlašování a povolování staveb
  • Vznik práva k užívání stavby
  • Správní delikty
  • Autorizovaný inspektor
  • Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby

 

Vložné:

Výklad stavebního zákona po novele , vložné 1300.00 včetně DPH


Osobní údaje:

Pokud si nepřejete zasílat obchodní sdělení klepněte zde: https://www.stavebniakademie.cz/signoff/becb60e097f4119d