Semináře 2013

31.05.2013 22:19

NÁRODNÍ SEMINÁŘ o bezpečném provozu tělocvičen, sportovišť a podobných zařízení pro děti a mládež

30. května 2013, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10

Konsorcium vlastníků značky pro bezpečné hřiště připravilo na 30. květen 2013 konání národního semináře, jehož ústředním tématem byla bezpečnost a prevence úrazů při hře a sportu, ve škole i ve volném čase. Na semináři vystoupila řada odborníků na úrazovost dětí, zástupci ministerstev, zahraniční host aj. Seminář byl určený pro pracovníky samosprávy, státní správy a školství, statutární zástupce základních a mateřských škol a další zájemce.

Akce byla dotována Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Program akce je k dispozicií Zde.

Základním závěrem semináře je, že nejdůležitějším nástrojem prevence úrazů je bezpečný provoz založený na třístupňové kontrole zahrnující i roční nezávislou kontrolu. Zárukou pro provozovatele hřišť a sportovišť, že postupuje správně, i pro uživatele hřiště či sportoviště, je značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična - Ověřený provoz, přijatá do programu Česká kvalita. Zpracovaná metodika (Zde) nabízí provozovatelům jasný postup, jak bezpečný provoz zajistit. Je zřejmé, že na hřištích a sportovištích nacházíme stále řadu nedostatků, probíhající monitoring ukazuje předběžně, že na 30 %, i více hřišť a sportovišť vykazuje i vážné nedostatky.

Při příležitosti akce se konala tisková konference a byla vydána tisková zpráva (Zde), včetně speciální přílohy o probíhajícím monitoringu bezpečnosti sportovišť a hřišť (Zde). Přikládáme dále prezentace všech přednášejících.

  • Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc., Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti při FN Motol (zkráceně Centrum prevence úrazů a násilí) - Zde.
  • MUDr. Stanislav Wasserbauer, ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR - Zde.
  • MUDr. Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v Praze - Zde.
  • MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro hygienu půdy a odpadů - Zde.
  • Zdena Houžvičková, předsdkyně Komory odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven (SOTKVO) .
  • Helena Cardoso de Menezes, Portugalsko, odbornice na posuzování rizik a bezpečnosti dětských hřišť - Zde.
  • Ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů - Zde.

.

BLOK SEMINÁŘŮ 2013

V březnu a dubnu 2013 uspořádalo Konsorcium vlastníků značky pro bezpečné hřiště blok seminářů po celé republice. Přehled termínů a místa jejich konání je Zde. Základním tématem je zajištění bezpečného provozu veřejných zařízení, která jsou určena dětem a mládeži a slouží pro pohybové a sportovní aktivity. Semináře byly určeny pro pracovníky samosprávy, státní správy a školství, statutární zástupce základních a mateřských škol a další zájemce - provozovatele dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení.