Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

11.01.2017 19:28

Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť

    

     Žadatel o Certifikát „Servisní technik „ prokazuje vzdělání ověřenou kopií dosaženého vzdělání :

 

Minimálně vyučením v některém z oborů :  zámečník, truhlář, zedník , nebo v příbuzném oboru - s minimální dvouletou souvislou odbornou  praxí. Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3 roky souvislé odborné praxe jako výrobce, opravář, servisní technik nebo montér tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť, sportovišť a  posiloven.

 

      Vyšší vzdělání : strojní, stavební nebo příbuzný obor  –  s minimální jednoletou

      praxí v oboru . Kromě toho musí mít žadatel nejméně 3 roky souvislé odborné

      praxe  jako výrobce, opravář, nebo montér tělocvičného nářadí a zařízení

      dětských hřišť a sportovišť.

 

 

Vzdělání v oboru může  být nahrazeno – s minimální dvouletou obecnou praxí a

kromě toho minimálně 5 let  souvislé odborné praxe: jako výrobce, opravář nebo montér tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť a sportovišť.

 

Alternativou výrobce se neuznává  pouze dodávka a prodej výrobku.

Požadovaná praxe musí být prováděna jako hlavní činnost nebo HPP.

 

 

Žadatel o Certifikát  „ Servisní technik „ prokazuje a dokládá odbornou praxi :

 

  1. žadatel potvrzuje

- živnostenským oprávněním či výpisem z OR prokazuje předmět   podnikání  

       (  výroba, opravy a montáž  - tělocvičného nářadí , zařízení dětských hřišť

        a sportovišť )  

      -délku odborné praxe s podrobným popisem činnosti prokazuje čestným

        prohlášením na požadovaném formuláři

      -odbornou praxi dokazuje počtem minimálně 10 ks  pracovních výkazů za

        každý rok odborné praxe , (tedy minimálně 20 ks za souvislé období  dvou let), ze kterých je zřejmá prováděná pracovní činnost  žadatelem, stvrzených

        jeho podpisem a stvrzením odběratele (včetně otisku razítka), kterému 

        poskytl  žadatel výrobky, opravy nebo montáže  tělocvičného nářadí a

             zařízení dětských hřišť a sportovišť , včetně kopie platebního dokladu

        s datem , razítkem a  podpisem .

 

            -žadatel poskytne  telefonický kontakt s uvedením jména a adresy těchto

             subjektů, pokud to z pracovního výkazu není zřejmé.

      

 b) potvrzením od zaměstnavatele :

     -zaměstnavatel prokazuje  předmět  podnikání  v oblasti – výroba, opravy a

       montáž tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť“ a sportovišť  

       kopií  výpisu z OR nebo kopií Živnostenského listu

-kopie pracovní smlouvy  ( požaduje se souvislý trvalý hlavní prac.poměr )

-potvrzením zaměstnavatele o délce pracovního poměru minimálně po dobu 3.let.

-firma ( zaměstnavatel ) potvrzuje praxi čestným prohlášením, popisem

      náplně praxe a dokládá výkon praxe ( výrobu, opravu nebo montáž)

      tělocvičného nářadí nebo zařízení dětských hřišť minimálně počtem 10 ks

      pracovních výkazů za každý rok souvislé odborné praxe ( minimálně však za

      období předcházejících třech roků,  před podáním žádosti o Certifikát )

      potvrzených subjektem , kterému  firma  výrobky , opravy nebo  montáž 

      tělocvičného nářadí a zařízení dětských hřišť  žadatelem o certifikát

      zabezpečovala i podpisem pracovníka. Zaměstnavatel dokládá realizaci

      zakázky (tyto doklady, ze kterých je zřejmý poskytnutý charakter služby   

      musí obsahovat i podpis uchazeče o certifikát).

 

        U vydaných certifikátů před schválením tohoto certifikačního předpisu

        se odborná praxe i dosažené vzdělání pro vydanou charakteristiku

        certifikátu uznává.