Seznam informovaných institucí k 30.9.2003 o vzniku svazu SOTKVO

04.10.2003 18:39

SEZNAM INFORMOVANÝCH INSTITUCÍ K 30.9.2003 O VZNIKU SVAZU SOTKVO

 

STÁTNÍ SPRÁVA

1.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor tělovýchovy a sportu – ředitel Mgr.Rázl

 

2.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

sekce správních činností a rozvoje lidských zdrojů

vrchní ředitel Ing.Stanislav Karabec

 

3. Česká školní inspekce

 

4. Akreditační komise MŠMT

 

5. Rada pro výzkum a vývoj

 

6.Ministerstvo obrany

/ správa vojenských škol /

 

7. Ministerstvo vnitra

 

8. Ministerstvo zdravotnictví

odbor hygieny ing.Ivo Veselý

 

9. Ministerstvo spravedlnosti

/ justiční školy a akademie /

 

10. Ministerstvo životního prostředí

 

11. Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

PARLAMENT

 

12. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

Kancelář Senátu Parlamentu

 

13. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR

předseda výboru PhDr.Walter Bartoš

 

SAMOSPRÁVA

 

14. Krajský úřad Jihočeského kraje

 

15. Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

16. Krajský úřad Karlovarského kraje

 

17. Krajský úřad kraje Vysočina

 

18. Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

19. Krajský úřad Libereckého kraje

 

20. Krajský úřad Moravskoslezského kraje

21. Krajský úřad Olomouckého kraje

 

22. Krajský úřad Pardubického kraje

 

23. Krajský úřad Plzeňského kraje

 

24. Krajský úřad Středočeského kraje

 

25. Krajský úřad Ústeckého kraje

 

26. Krajský úřad Zlínského kraje

 

27.Krajský úřad Zlínského kraje

 

28. Hlavní město Praha

 

PEDAGOGICKÁ CENTRA

 

29. PC Brno

 

30. PC Brno – pobočka Znojmo

 

31. PC České Budějovice

 

32. PC Český Těšín

 

33. PC Hradec Králové

 

34. PC Jihlava

 

35. PC Karlovy Vary

 

36. PC Liberec

 

37. PC Pardubice

 

38. PC Olomouc

 

39. PC Ostrava

 

40. PC Plzeň

 

41.PC Praha

 

42. PC Střední Čechy

 

43. PC Ústí nad Labem

 

44. PC Zlín

 

VĚDA A VÝZKUM

 

45. Grantová agentura AV ČR

 

46. Grantová agentura ČR

 

47. Asociace výzkumných organizací

 

ÚSTAVY A AGENTURY

 

48. Ústav pro informace ve vzdělávání / ÚIV /

 

49. Národní ústav odborného vzdělávání

 

50. Výzkumný ústav pedagogický

 

51. Národní vzdělávací fond

 

ODBORY

 

52. Českomoravský svaz pracovníků školství

 

53.Vysokoškolský odborový svaz

 

54. Mezisvazová asociace učňovských zařízení

 

55. Asociace svobodných odborů – Učitelský odborový klub

 

ŠKOLSKÉ ASOCIACE

 

56. CZESHA

 

57. Asociace předškolní výchovy

 

58. Asociace základního školství

 

59. Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezka

 

60. Společnost středoškolských pedagogů

 

61. Asociace ředitelů gymnázií

 

62. AVOŠ – Asociace vyšších odborných škol

 

63.Sdružení škol vyššího studia)

 

64. Česká konference rektorů

 

65. Rada vysokých škol

 

66. Unie rodičů

 

67. Linguae – asociace škol s rozšířenou výukou jazyků

 

68. Česká pedagogická společnost