SPORTEC 2005 - PVA Letňany

06.12.2004 21:20


Vážené kolegyně a kolegové,
v termínu od 23. - 26.2. 2005 se v Pražském veletržním areálu PVA Letňany koná

Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť
SPORTEC 2005.
Dovolte mi, abych Vás jménem výkonného výboru SOTKVO pozvala k účasti na tomto veletrhu a nabídla Vám možnost speciální cenové nabídky pro prezentaci členů SOTKVO, kterou jsme pro Vás sjednali. Jednalo by se o hromadnou výstavní plochu, na které by se členové svazu prezentovali společně ( uvnitř výstavní plochy pak bude mít každá firma
svůj název, logo apod. ). Sjednaná cena je více než o polovinu levnější než pro ostatní vystavovatele( 1.000,-Kč/m2) Za každého zúčastněného počítá veletržní správa ještě 2.800,- Kč. V rámci tohoto poplatku budou všichni zařazeni do seznamu vystavovatelů uveřejněného na internetových stránkách, do seznamů na informačním systému v areálu výstaviště, obdrží vystavovatelské průkazy a volné vstupenky na veletrh pro obchodní partnery.

Vaše rozhodnutí, zda využijete na veletrhu SPORTEC 2005 k prezentaci Vašich výrobků a Vaší firmy nabízenou hromadnou výstavní plochu potřebujeme znát do termínu 14.12.2004 ! Dále prosím uveďte počet m2, který požadujete pro prezentaci.
Od rozlohy celkové pronajímané plochy se pak odvíjí další slevy. Vaše rozhodnutí prosím sdělte e mailem na adresu svazu - SOTKVO@volny.cz.
Svaz SOTKVO bude zahajovat dne 23.2.2005 Mezinárodní veletrh doprovodným programem - pásmem přednášek a projekce z oblasti bezpečnosti, zařízení a údržby tělocvičného nářadí, sportovních a dětských hřišť a posiloven.
Oznamuji proto všem členům svazu, že mají možnost veřejně vystoupit se svým profesním příspěvkem na dané téma - Vaše rozhodnutí rovněž sdělte e mailem. Výkonný výbor zpracuje kompletně program, který pak bude uveřejněn v propagačních materiálech.
Veletržní správou budou osloveni cílové skupiny - statutární zástupci všech stupňů škol, sportovní kluby, provozovatelé sportovních center, samosprávy měst a obcí apod. Výstava má samostatnou výstavní halu a termínový souběh s veletrhem
SPORT PRAGUE 2005.
Nomenklatura
SPORTEC 2005 se proto zaměřila čistě na výstavbu, údržbu, zařízení a vybavení sportovišť. Nebude zde sportovní móda, doplňky atd.
Výstava SPORTEC 2005 proběhne pod záštitou náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Více informací můžete získat na internetové adrese www.sportec.cz
kde je rovněž k dispozici závazná objednávka na veletrh. V přihlášce musí být vyplněno, že objednavatel je členem svazu. Jinak se nebude na něj vztahovat sleva.
Žádáme Vás však, aby jste objednávky zaslali až po rozpočítání výstavní plochy, kterou zjistí výbor z Vašich sdělení e mailem. Vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o první výstavu tohoto druhu - tedy se samostatnou nomenklaturou pro sportoviště, považuji proto
akci jako výzvu a věřím, že bude Vaše účast hojná a přinese dobré výsledky jak pro oblast osvětové činnosti svazu SOTKVO, tak pro obchodní činnost členů svazu.

Za Vaše odpovědi, otázky, názory a návrhy
děkuji
za výkonný výbor svazu SOTKVO
Zdenka Houžvičková
předsedkyně svazu