Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku seminář dne 6.3.2014

25.02.2014 08:22
Vážená paní, Vážený pane,
Potřebujete v souvislosti s novým občanským zákoníkem získat dokonalý přehled o tom, čeho se vyvarovat a na co pamatovat při uzavírání smluv?
Zúčastněte se semináře, který pro Vás Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s aks LEGAL připravila. Tématem semináře je:
Uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku
dne 6. března 2014 od 9,00 hod. – 12,00 hod., 
sídlo HK ČR, Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany
 Cílem semináře je poskytnout Vám stručný přehled zásadních změn, které přináší nový občanský zákoník.
Na semináři se dozvíte o:
·       hlavních změnách v právní úpravě od 1.1.2014,
·       jednání a odpovědnosti při uzavírání smluv
·       smlouvách uzavíraných na dálku, mimo stálé provozovny nebo elektronicky
Podrobný program včetně pozvánky naleznete v příloze.
Účastnický poplatek 900 Kč vč. 21% DPH pro členy HK ČR a 1 100 Kč vč. 21% DPH pro ostatní účastníky uhraďte do 4. března 2014 na číslo účtu 201578853/0600 pod variabilním symbolem 011405.
V ceně poplatku jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení.
Daňový doklad bude účastníkům zaslán poštou po semináři.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Ing. Lea Michálková
oddělení PR
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27  |  190 00  Praha 9 – Vysočany 
michalkoval@komora.cz  | www.komora.cz