Valná hromada 2010

21.06.2010 07:51

Pozvánka - POZVÁNKA - valná hromada 2010.doc (40,5 kB)

Program řádné valné hromady

Svazu SOTKVO
konané dne 21.6.2010
1.) Zahájení, uvítání pozvaných hostů a členů svazu SOTKVO
2.) Schválení funkcionářů řádné valné hromady
3.) Odborná přednáška – bezpečnost a hygiena dětských hřišť a
sportovišť, prevence úrazů
4.) Dotazy k přednášené problematice
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PŘESTÁVKA NA OBĚD
12.30 – 13.30 hod

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
5.)Seznámení členů svazu SOTKVO s aktivitami výkonného výboru
- výroční zpráva
6.) Zpráva o hospodaření
7.) Přednesení zprávy dozorčí rady
8.) Návrh na rozpočet
9.) Odsouhlasení výroční zprávy, zprávy o hospodaření , zprávy dozorčí
rady a návrh rozpočtu
9.) Iniciativa za bezpečná hřiště a sportovní zařízení
10.) Volba výkonného výboru a dozorčí rady
11.) Schválení stanov svazu SOTKVO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PŘESTÁVKA KÁVA , MOUČNÍK
15.30 – 16.00 hod.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
13.) Diskuse
14.) Návrh na usnesení, odsouhlasení usnesení
15.) Závěr – 17.00 hod.