Vstupenky - SPORTEC 2005

04.02.2005 19:11
Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců,
pracovníků montáží a opravářů
zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven
SOTKVO


Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9, tel: 732 328 298
e- mail: SOTKVO@volny.cz , www.volny.cz/sotkvo

 


Výkonný výbor svazu SOTKVO

oznamuje všem členům, kteří chtějí navštívit Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť SPORTEC 2005, který se koná ve dnech 23. - 26. 2. 2005 od 10:00 do 18:00, že mohou získat volnou vstupenku. Na základě písemné žádosti, zaslanou na emailovou adresu svazu
sotkvo@volny.cz, jim bude vstupenka zaslaná poštou.
Členové, kteří budou mít zájem o propagaci služeb a výrobků své firmy si mohou připravit reklamní materiály a ceníky, které budou umístěny na stolku u vchodu do posluchárny a návštěvníci tak budou mít možnost volného přístupu k těmto materiálům.

Program přednášek na 23.2. i na 24.2.05 je umístěn na www.sportec.cz
a rovněž na našich stránkách. Přednášky se budou konat
v konferenčním sále č.2 od 10.30 hod. do 18.00 hod.

ÚČAST NA PŘEDNÁŠKÁCH DOPORUČUJEME VŠEM ČLENÚM !

PŘEDNÁŠKY OBOHATÍ VAŠE ZNALOSTI JAK Z OBLASTI TĚLOCVIČEN TAK DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ I LEGISLATIVY.
USLYŠÍTE VÝKLAD ODBORNÍKÜ Z OBLASTI CERTIFIKACE VÝROBKÜ, Z OBLASTI KONTROL DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, PRACOVNÍKY Z HYGIENY, ZE ZDRAVOTNICTVÍ, I Z PRÁVNÍ OBLASTI. ZÁVĚREM PŘEDNÁŠEK JE
DISKUSE, KDE MÜŽETE DOSTAT ODPOVĚĎ NA VAŠE OTÁZKY.
V PROGRAMU JSOU TYPY POVRCHÜ PRO ATLETIKU, PRO MÍČOVÉ HRY, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, VHODNOST SPORTOVNÍCH DŘEVĚNÝCH PODLAH. POJEDNÁNO BUDE O HOROLEZECKÝCH STĚNÁCH, ČASOMĚRNÝCH SYSTÉMECH , TĚLOCVIČNÉM NÁŘADÍ, ÚDRŽBĚ A DALŠÍCH ZAJÍMAVOSTECH…

Rádi Vás uvítáme jak na pásmu přednášek, tak na návštěvě stánku SOTKVO, který naleznete v hale číslo 4, sektoru B, číslo stánku 7.


za výkonný výbor
Zdeňka Houžvičková
předsedkyně svazu SOTKVO