Vzor Dokladu o vydaném certifikátu

28.05.2005 21:33
Č E S K Á S P O L E Č N O S T P R O J A K O S T
C Z E CH S O C I E T Y F O R Q U A L I T Y

Certifikační orgán akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024
Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod registračním číslem 3014
pro certifikaci pracovníků

vydává tento


DOKLAD O VYDANÉM CERTIFIKÁTU


Registrační číslo certifikátu:
Získal dne :
Platnost certifikátu do :

který dokládá, že
Josef Novák
nar. 21.10.1985

je garantem pro společnost ( firmu )

SPORTCLUB spol. s r.o.

IČO: 16 97 54 85

v oboru

„ Servisní technik v oblasti tělovýchovného zařízení a dětských hřišť „
STT


Je tak doložena způsobilost pro provádění odborných technických kontrol, údržby a montáží tělocvičného nářadí a zařízení, zařízení dětských hřišť, sportovišť a jejich vybavení, posiloven a prostředků lidové zábavy.

Registrační číslo certifikátu:
Vydán dne :
Platnost certifikátu do : kulaté razítko
České spol. pro jakost

Podpis vedoucího certif.orgánu
Certifikovaná osoba podléhá dozoru ČSJ. V případě zjištění závažných rozporů vůči ustanovení ČSJ - CE - 185 a ČSJ - CE - 136 může být platnost certifikátu pozastavena nebo certifikát odejmut.