Zápis z ustavující valné hromady

31.07.2003 18:26

Zápis z jednání

ustavující valné hromady svazu SOTKVO 

Datum konání:  24. 7. 2003

Přítomno  :   28  členů

 

1)    Zahájení,  představení členů přípravného výboru – přednesl p. Greineder

       Na návrh přípravného výboru předsedala ustavující valné hromadě pí.Houžvičková

-         bez připomínek. Rovněž přednesla program valné hromady – bez připomínek.

2)    Seznámení s jednacím řádem valné hromady – přednesla pí Houžvičková.

 Jednací řád byl odhlasován  poměrem hlasů :  

                  26 hlasů              ANO      

                    1 hlas                NE  

                    1 hlas                Zdržel  se hlasování

3)    Návrh funkcionářů ustavující valné hromady – přednesla pí. Houžvičková 

Zapisovatel        -    Jiří Eliášek

 

Ověření zápisu   -    Martin Frič

                                 Adolf Mach

 

Sčítači hlasů      -    Zdeněk Zouhar

                                Ing. Stanislav Václavek 

Funkcionáři  valné hromady byli schváleni  všemi hlasy. 

 

4)   Seznámení s návrhem stanov   SOTKVO   - přednesla  pí. Houžvičková 

Ing. Eisman  přednesl návrh změny stanov  -  „aby ustavující orgány svazu byly voleny na dobu jednoho roku“  místo navrhovaných  tří let.

O navrhované  změně stanov  bylo hlasováno

Hlasování proběhlo v neprospěch návrhu Ing. Eismana poměrem  hlasů :

                  9 hlasů               ANO

                19 hlasů                NE

                  0 hlasů                Zdržel se hlasování 

      Stanovy  SOTKVO byly tímto hlasováním odsouhlaseny v původním znění.

 

5)   Seznámení s důvodovou zprávou  k založení svazu  SOTKVO  - přednesla pí.  Táborská

       K obsahu důvodové zprávy nebyly žádné připomínky.

 

6)    Seznámení s dosavadními aktivitami přípravného výboru  a programové prohlášení cílů  

       SOTKVO – přednesla pí. Houžvičková           

       K navrženým programovým cílům  svazu nebyly žádné připomínky.

 

7)    Návrh členů představenstva SOTKVO -  přednesla pí. Houžvičková  :

        1.  Zdeňka Houžvičková

        2.  Jiří Čupa

        3.  Martin Frič

        4.  Zlata Táborská

        5.  Zdeněk Greineder

        6.  Mária Schmidtmayerová

        7.  Adolf Mach

  

       Dle stanov  i jednacího řádu svazu  byl akceptován  návrh pana Eliáška, který navrhl do

       představenstva  SOTKVO  jako 8. kandidáta  Ing. Eismana 

 

        Výsledky  prvního kola  hlasování  :

 

 

 

ANO

NE

Zdržel se hlasování

1.

Zdeňka Houžvičková

28 hlasů

  0 hlasů

0 hlasů

2.

Jiří Čupa

26 hlasů

  1 hlas

1 hlas

3.

Martin Frič

19 hlasů

  9 hlasů

0 hlasů

4.

Zlata Táborská

14 hlasů

14 hlasů

0 hlasů

5.

Zdeněk Greineder

13 hlasů

15 hlasů

0 hlasů

6.

Mária Schmidtmayerová

13 hlasů

15 hlasů

0 hlasů

7.

Adolf Mach

12 hlasů

16 hlasů

0 hlasů

8.

Ing. Jaromír Eisman

20 hlasů

  8 hlasů

0 hlasů

 

V prvním kole hlasování byli tedy do představenstva svazu zvoleni – Zdeňka    Houžvičková, Jiří Čupa, Martin Frič a Ing. Jaromír Eisman. 

Do 2.  kola  hlasování byli kromě nezvolených kandidátů z prvního kola dále navrženi p. Hýbl  a  p. Jiří Eliášek 

 

Výsledky 2. kola hlasování :

  . 

 

 

ANO

NE

Zdržel se hlasování

1.

Zlata Táborská

15. hlasů

13 hlasů

0 hlasů

2.

Zdeněk Greineder

12 hlasů

16 hlasů

0 hlasů

3.

Mária Schmidtmayerová

10 hlasů

18 hlasů

0 hlasů

4.

Adolf Mach

14 hlasů

14 hlasů

0 hlasů

5.

Miloš Hýbl

16 hlasů

12 hlasů

0 hlasů

6.

Jiří Eliášek

16 hlasů

12 hlasů

0 hlasů

 

Ve druhém kole hlasování nebyl nikdo z navržených kandidátů zvolen do představenstva  svazu  potřebnou  dvoutřetinovou většinou hlasů.

         Do 3. kola hlasování byli  navrženi – p. Miloš Hýbl, p. Jiří Eliášek a p. Kamil Zouhar.

         Výsledky 3. kola  hlasování  :

 

 

 

ANO

NE

Zdržel se hlasování

1.

Miloš Hýbl

15 hlasů

11 hlasů

0 hlasů

2. 

Jiří Eliášek

16 hlasů

10 hlasů

0 hlasů

3.

Kamil Zouhar

23 hlasů

  3 hlasy

0 hlasů

 

           

Ve třetím kole hlasování byl do představenstva SOTKVO zvolen pan Kamil Zouhar.

 

Valná hromada svazu SOTKVO se jednohlasně usnesla o změně stanov v části týkající se představenstva, tj. čl. 4, písm.b, „ je složeno z 5 členů „

 

Valná hromada svazu SOTKVO se  jednohlasně usnesla  pouze na pětičlenném představenstvu v konečném  složení :

 

1. Zdeňka Houžvičková

2. Jiří Čupa

3. Martin Frič

4. Ing. Jaromír Eisman

5. Kamil Zouhar

 

8) Do dozorčí rady byli navržení tito kandidáti:

 

  1. Ing.Ludvík Schmidtmayer
  2. Kamil Novohradský
  3. Venský Josef
  4. Petr Grün

 

 

Výsledky hlasování :

 

 

 

ANO

NE

Zdržel se hlasování

1.

Ing. Ludvík Schmidtmayer

13 hlasů

15 hlasů

0 hlasů

2.

Novohradský Kamil

25 hlasů

  3 hlasy

0 hlasů

3.

Josef Venský

17 hlasů

11 hlasů

0 hlasů

4.

Grün Petr

19 hlasů

  9 hlasů

0 hlasů

 

V prvním kole hlasování  byli do dozorčí rady  schváleni p. Novohradský Kamil

 a p. Grün Petr

Do druhého kola hlasování o dozorčí radě byli navrženi  p. Ing.Ludvík Schmidtmayer a                    p. Ing. Stanislav Václavek.

 

Výsledky hlasování :

 

 

 

ANO

NE

Zdržel se hlasování

1.

Ing. Ludvík Schmidtmayer

12 hlasů

16 hlasů

0 hlasů

2.

 Ing. Stanislav  Václavek

18 hlasů

10 hlasů

0 hlasů

 

Ve druhém kole hlasování nebyl do dozorčí rady schválen žádný z kandidátů.

 

Do třetího kola hlasování postoupil pouze p. Ing.Stanislav Václavek, který byl jednohlasně zvolen.

.

 

Dozorčí rada  SOTKVO bude tedy v následujících třech letech pracovat ve složení :

1. p.  Novohradský Kamil

2. p. Grün Petr

3. p. Ing. Václavek Stanislav

 

9)Usnesení valné hromady SOTKVO – přednesla  pí. Houžvičková

 

10)Usnesení valné hromady bylo jednohlasně přijato.

 

11)Dle stanov svazu SOTKVO odst. 4, písm. b, si členové představenstva zvolili za svého   středu předsedkyni pí.Zdeňku Houžvičkovou a jednatele p. Ing. Jaromíra Eismana