Značka „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“

11.01.2017 20:58

 

Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ (dále jen „Značka“) je licencí zpřístupněna všem žadatelům, kteří chtějí deklarovat bezpečnost provozu celého zařízení (tj. dětského hřiště, sportoviště, tělocvičny či podobného zařízení) tím, že prokázali splnění a následné dlouhodobé dodržování shody provozovaných herních a sportovních prvků s požadavky legislativy, technických norem, popřípadě dalších technických specifikací.

Aplikace Značky je možná u veřejně provozovaných dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení (dále jen „provozované zařízení“), určených a používaných ke sportu a hře osob do věku 18 let, a u kterých Vlastník Značky na základě žádosti podané žadatelem veřejně prověří aktuální stav provozovaného zařízení a předpoklady pro schopnost dlouhodobého udržení stability provozu a shody s požadavky bezpečnosti a kvality provozu daného provozovaného zařízení.

Značka je důvěryhodnou informací pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku s provozovaným zařízením, jež je nositelem této značky, že provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.

Ověřená úroveň bezpečnosti přináší provozovateli či vlastníkovi zařízení kredit, že zajišťuje řádně provoz daného zařízení a že je zařízení bezpečné ve smyslu platných požadavků legislativy a technických norem.

Protože podmínkou přidělení licence na používání značky je správná montáž herních a sportovních prvků, značka zvyšuje i kredit výrobce, že nejen dodává na trh bezpečný výrobek ve smyslu platné legislativy, ale že byla i provedena řádná montáž před uvedením do provozu/užívání.

V této sekci nalezne zájemce o licenci k držení a užívání značky všechny potřebné informace ohledně podmínek pro udělení licence, o postupech podání žádosti, provedení vstupního auditu i o uzavření smlouvy o licenci.