Zpráva o školení INORZ

24.03.2005 19:12

 

 

Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců,

pracovníků montáží a opravářů

zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven

SOTKVO

________________________________________________________________________

Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9, tel: 732 328 298

e- mail: SOTKVO @ volny.cz ,  www.volny.cz/sotkvo

___________________________________________________________________________________

                                                    

                                         

 

Vážení členové svazu,

 

zjistili jsme , že  pan ing. Schmidtmayer  s  Mgr. Černou pořádají seminář  v Českých Budějovicích.

    Pokud máte zájem se tohoto semináře zúčastnit , dáváme Vám k dispozici informace včetně závazné přihlášky, kterou zašlete na uvedenou adresu – firmu INORZ  ( nebo e mailovou adresu  firmy Inorz ) ,

tedy  p. Schmidtmayerové..

 

 

 

                               S pozdravem

                          Zdenka Houžvičková       

                        Předsedkyně svazu SOTKVO