Zpráva výboru SOTKVO k Metodickému pokynu MZ 35023/2004 HEM

03.02.2005 21:28
ZPRÁVA VÝKONNÉHO VÝBORU
K METODICKÉMU POKYNU č.j. MZDR 35023/2004 HEM


Vážení členové,

dnes jsem získala nový Metodický pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách dětských hřišť. Vzhledem k tomu, že tento pokyn je vydán pro ředitele Krajských hygienických stanic, bude pro provozovatele k této problematice , tedy k Vyhlášce č. 135/2004 Sb., vydán pokyn Státním zdravotním ústavem.
Teprve tento pokyn by měl obsahovat přímé informace a doporučení , vzory provozního a návštěvního řádu a další . Vedoucími pracovníky SZÚ bylo přislíbeno, že jejich postup nebude liknavý a pokyn vyjde do 23.2.2005, aby mohl být poprvé naším svazem uveden
ve známost na zahajovací přednášce SOTKVO dne 23.2.2005 na mezinárodním veletrhu SPORTEC 2005.

Byli jsme vyzváni k závěrečnému připomínkování. Pokud tedy máte někdo z Vás
nějaký poznatek z Vaší praxe v terénu, o kterém se domníváte, že by měl být do pokynu zapracován, zašlete námět e mailem na adresu svazu.


za výkonný výbor SOTKVO
Zdenka Houžvičková