Místopředsedkyně - MuDr.Magdaléna Zimová CSc.

Místopředsedkyně - MuDr.Magdaléna Zimová CSc.
firma : Mudr. Magdaléna Zimová Csc.
adresa : Šrobárova 48, Praha 10, 100 42
tel : 267082267
e-mail : mzimova@szu.cz