Certifikace

 

Členové komory SOTKVO jsou certifikováni

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Českou společností pro jakost o.p.s.

Q- Registrem Hospodářské komory ČR

Hospodářskou komorou ČR

Komorou SOTKVO

Ztotožňují se s požadavky  STANOV komorySOTKVO

Ctí společenský KODEX HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

Řídí se  PROFESNÍM  A ETICKÝM  KODEXEM  KOMORY SOTKVO

 

Členové komory SOTKVO jsou trvale pod kontrolou kvality

Komora SOTKVO uzavřel speciální profesní pojištění ve prospěch všech revizních techniků , kteří jsou členy komory SOTKVO v odpovědnosti za škodu způsobenou při jejich inspekční činnosti v oblasti tělocvičného nářadí, zařízení dětských a sportovních hřišť , sportovišť a posiloven.