Profesní školení

Praktické školení členů SOTKVO – dětská hřiště – listopad 2010

Školení členů SOTKVO – zahraniční expert – 2016