Zprávy výkonného výboru SOTKVO

Vzor Certifikátu

28.05.2005 21:31
Č E S K Á S P O L E Č N O S T P R O J A K O S T C Z E CH S O C I E T Y F O R Q U A L I T Y Certifikační orgán akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod registračním číslem 3014 Pro certifikaci...

Pozvánka na schůzi členské základny dne 16.5.05

06.05.2005 21:28
POZVÁNKA Svaz „SOTKVO“ - svaz odborných technických kontrolorů ,výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven se sídlem Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9 IČO: 266 26 420 ZVE ČLENY SVAZU NA SCHŮZI ČLENSKÉ ZÁKLADNY která se koná dne...

Zpráva výboru SOTKVO k Metodickému pokynu MZ 35023/2004 HEM

03.02.2005 21:28
ZPRÁVA VÝKONNÉHO VÝBORU K METODICKÉMU POKYNU č.j. MZDR 35023/2004 HEM Vážení členové, dnes jsem získala nový Metodický pokyn hlavního hygienika ČR k zajištění jednotného postupu při kontrolách dětských hřišť. Vzhledem k tomu, že tento pokyn je vydán pro ředitele Krajských hygienických stanic,...

Informační zpráva výkonného výboru svazu SOTKVO pro členy svazu

03.02.2005 21:27
Informační zpráva výkonného výboru svazu SOTKVO pro členy svazu 1. 14.10.2004 - Účast na koordinační poradě autorizovaných osob TÜV CZ s.r.o. Tř.kpt. Jaroše 25 Brno Téma - kvalita výrobků na dětských hřištích , certifikace, metodika, spolupráce, výrobky lidové zábavy. Pro členy SOTKVO byla...

Příprava mezinárodního veletrhu SPORTEC 2005 (14.1.2005 )

14.01.2005 21:25
Svaz odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven SOTKVO ________________________________________________________________________ Keteňská 18, 193 00 PRAHA 9, tel: 732 328 298 e- mail: SOTKVO @...

SPORTEC 2005 - PVA Letňany

06.12.2004 21:20
Vážené kolegyně a kolegové, v termínu od 23. - 26.2. 2005 se v Pražském veletržním areálu PVA Letňany koná Mezinárodní veletrh výstavby, zařízení a údržby sportovišť SPORTEC 2005. Dovolte mi, abych Vás jménem výkonného výboru SOTKVO pozvala k účasti na tomto veletrhu a nabídla Vám možnost...
<< 1 | 2 | 3